Jak by Pan opisał misję i doświadczenie organizacji w zakresie umiejętności korzystania z mediów/ krytycznego myślenia/ sprawdzania faktów/ przeciwdziałania dezinformacji?

Naszą misją jest obalanie i ujawnianie dezinformacji, edukacja obywateli mająca na celu krytyczne myślenie, oraz tworzenie bezpieczniejszego społeczeństwa. W celu ulepszenia polityki pracujemy z jej interesariuszami. Narodziny Debunk EU były bezpośrednią odpowiedzią na skoordynowane, głównie wspierane przez Kreml, działania dezinformacyjne i propagandowe w państwach bałtyckich. Konieczność podjęcia takich środków wynikała z kontekstu geopolitycznego w krajach będących od dziesięcioleci celem rosyjskich kampanii dezinformacyjnych. Kwestia ta była dyskutowana na lokalnej scenie politycznej i dokumentowana w corocznych raportach Departamentu Bezpieczeństwa Państwa na Litwie. Jednak na przykład na Litwie nie było wspólnych wysiłków na dużą skalę, aby sprostać temu wyzwaniu: ze względu na niską częstotliwość doniesień kolejne relacje w mediach obejmowały tylko krótki okres, a mianowicie rok, podczas gdy debaty polityczne były przytłaczane przez inne tematy. Zaś treści tworzone przez dziennikarzy sprawdzających fakty – fact-checkerów, ze względu na zasobochłonny charakter obalania dezinformacji, nie były na tyle regularne, aby dotrzeć, a co za tym idzie, informować i edukować społeczeństwo o zagrożeniach, na jakie jest w sposób niezauważalny narażone. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, i aby rozpocząć wspólne przeciwdziałanie stale rosnącemu problemowi dezinformacji na Litwie, w 2017 roku zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów ds. Dezinformacji i specjalistów ds. Rozwoju IT zjednoczył się w ramach projektu Debunk EU.

Jakie są główne zasoby opracowane przez Pana organizację, którymi chciałby się Pan podzielić?

Stworzyliśmy platformę Debunk EU, która pomaga znacznie skuteczniej automatyzować procesy i przeciwdziałać dezinformacji. Publikujemy raporty i artykuły dla mediów. Nasze treści cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników.

Jakie są, Pana zdaniem, trzy największe aktualne wyzwania związane z przeciwdziałaniem dezinformacji w Pana kraju?

Fundusze na utrzymanie organizacji, posiadanie zasobów do przeciwdziałania i skalowania operacji.

Czy mógłby Pan wymienić trzy rozwiązania, które zostały przez Pana wdrożone lub które chciałby Pan polecić jako wskazówki, jak przeciwdziałać dezinformacji, wzmacniać umiejętności krytycznego myślenia w społeczeństwach i budować obywatelską odporność na dezinformację?

  • Używanie narzędzi do automatyzacji, aby zwiększyć wydajność i tworzenie raportów, których nikt wcześniej nie robił.

Jakie są trzy najważniejsze wydarzenia lub daty, których był Pan świadkiem w tym roku, a które spowodowały nasilenie działań dezinformacyjnych?

  • COVID,
  • 5G,
  • Szkolenia NATO.

Jakie Pana zdaniem trzy przyszłe daty/wydarzenia mogą spowodować nasilenie działań dezinformacyjnych w latach 2020-2021?

  • NATO Defender,
  • Nord stream,
  • Sektor energetyczny, wybory.

Jakie są dominujące narracje dezinformacyjne, które zaobserwował Pan w przestrzeni medialnej w tym roku?

Przeanalizowaliśmy ponad 20 tys. treści związanych z dezinformacją odnośnie do COVID w 3 krajach bałtyckich.

Czy korzystał Pan z jakichś narzędzi do sprawdzania faktów? Jeśli tak, proszę je opisać lub podzielić się linkami.

Platforma Debunk EU jest naszym podstawowym narzędziem do pracy. Obecnie działamy w 6 krajach.

Czy chciałby Pan zwrócić uwagę na jakieś przypadki dezinformacji, których był Pan świadkiem/odkrył/obalił?

Do tej pory obaliliśmy ponad 250 przypadków dezinformacji.

Kto, Pana zdaniem, jest najlepiej działającym podmiotem - w Pana kraju, jak również w UE - odgrywającym obecnie kluczową rolę w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów i dlaczego?

NGO i media.

Wywiad został przeprowadzony w czerwcu 2020 roku.

VIKTORAS DAUKSAS
Szef działu Debunk EU
Bazowanie na danych, twarde fakty, wiedza techniczna

Menu