Jak by Pan opisał misję i doświadczenie organizacji w zakresie umiejętności korzystania z mediów/ krytycznego myślenia/ sprawdzania faktów/ przeciwdziałania dezinformacji?

Obywatelska Inicjatywa Oporu koncentruje swoje działania na zwiększaniu odporności społeczeństwa Litwy i innych społeczeństw regionu poprzez edukację. Organizacja ma na celu zwiększenie odporności w sferach bezpieczeństwa, umiejętności korzystania z mediów, dezinformacji, działań obywatelskich i oddolnych, umożliwiając społeczeństwom obywatelskim aktywne zaangażowanie się w działalność edukacyjną. CRI ma na celu zachęcenie ludzi do krytycznego myślenia i zdobycia większej umiejętności korzystania z mediów. Naszą dewizą jest: identyfikować, ułatwiać, katalizować, co definiuje podejście edukacyjne, jakie CRI stara się zastosować w regionie.

Jakie są główne zasoby opracowane przez Pana organizację, którymi chciałby się Pan podzielić?

Pod linkami poniżej mamy najnowszy film edukacyjny do udostępnienia, a także kilka broszur edukacyjnych:

Jakie są, Pana zdaniem, trzy największe aktualne wyzwania związane z przeciwdziałaniem dezinformacji w Pana kraju?

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj, jest przeciwdziałanie dezinformacji w internecie, umiejętność jej dostrzegania i nierozpowszechniania. Nie oznacza to jednak, że dezinformacja jest zawsze „fałszywa” lub nieprawdziwa. Szerzenie półprawd, mieszanie faktów z fikcją lub ponowne wykorzystywanie treści poza kontekstem to powszechne praktyki, które mają na celu zmylenie czytelników. Na szczęście umiejętność korzystania z mediów i informacji zapewnia narzędzia potrzebne do znalezienia odpowiedzi. Niestety Litwa jest przedmiotem intensywnych działań dezinformacyjnych. Pięć lat temu przepływ dezinformacji w portalach informacyjnych wzrósł gwałtownie. To był powód, aby zacząć walczyć.

 

Czy mógłby Pan wymienić trzy rozwiązania, które zostały przez Pana wdrożone lub które chciałby Pan polecić jako wskazówki, jak przeciwdziałać dezinformacji, wzmacniać umiejętności krytycznego myślenia w społeczeństwach i budować obywatelską odporność na dezinformację?

Walcząc z dezinformacją, Civic Resilience Initiative kładzie główny nacisk na edukację. Jednym z najlepszych środków edukacyjnych, jakie opracowaliśmy, są małe spotkania eksperckie ze społeczeństwem w regionach. CRI wysyła różnych ekspertów, politologów i aktywistów, aby rozmawiali z mieszkańcami mniejszych litewskich miast o wyzwaniach związanych z dezinformacją. Ta metoda okazała się bardzo skuteczna i otrzymała wiele pozytywnych opinii. Ponadto CRI wydało publikacje edukacyjne z krótkimi, łatwo zrozumiałymi artykułami z opiniami ekspertów, zarówno w wersji drukowanej, jak i internetowej.

Jakie są trzy najważniejsze wydarzenia lub daty, których był Pan świadkiem w tym roku, a które spowodowały nasilenie działań dezinformacyjnych?

  • Pandemia COVID-19 i szczepienia;
  • ćwiczenia wojskowe NATO w Europie i państwach bałtyckich;
  • 11 i 25 października 2020 – wybory parlamentarne na Litwie.

Jakie Pana zdaniem trzy przyszłe daty/wydarzenia mogą spowodować nasilenie działań dezinformacyjnych w latach 2020-2021?

  • Zbliżające się ćwiczenia NATO w Europie i krajach bałtyckich;
  • masowe szczepienia COVID-19;
  • możliwy upadek projektu NORD Stream II.

Jakie są dominujące narracje dezinformacyjne, które zaobserwował Pan w przestrzeni medialnej w tym roku?

Bez wątpienia główne tegoroczne narracje dotyczyły koronawirusa. Podstawowe grupy narracji, które widzieliśmy, obejmowały teorie spiskowe dotyczące rzekomego wyprodukowania wirusa przez człowieka; tego, jak jest on sztucznie rozprzestrzeniany w społeczeństwie litewskim, jak niebezpieczne są szczepionki i jak Covid-19 jest szerszym planem kontroli społecznej, powiązanym z instalacją sieci 5G. Te narracje są bardzo niebezpieczne i problematyczne, ponieważ rozprzestrzeniają się szeroko wśród społeczeństwa i inspirują ludzi do aktywnej walki z tym, co postrzegają jako wirus stworzony przez człowieka.

Czy korzystał Pan z jakichś narzędzi do sprawdzania faktów? Jeśli tak, proszę je opisać lub podzielić się linkami.

DFRLab w dużej mierze polega na lokalnych ekspertach ds. dezinformacji i narzędziach typu open source, które są dostępne online dla każdego. Niektóre z tych narzędzi to: narzędzia wyszukiwania odwróconego obrazu, RevEye, weryfikacja wideo InVid, FotoForensics, Botometr i inne.

https://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf?hl=en

https://chrome.google.com/webstore/detail/fake-news-debunker-by-inv/mhccpoafgdgbhnjfhkcmgknndkeenfhe?hl=en

http://fotoforensics.com/

https://botometer.osome.iu.edu/

Czy chciałby Pan zwrócić uwagę na jakieś przypadki dezinformacji, których był Pan świadkiem/odkrył/obalił?

Eksperci CRI są zgodni co do tego, że najnowsze działania dezinformacyjne i dezinformacyjne dotyczące szczepionek COVID są niezwykle niebezpieczne i warte dyskusji. CRI odnotował dezinformację na temat rzekomego wykorzystywania żandarmerii wojskowej do przymusowych szczepień, o lekarzach odmawiających szczepienia się, ale także o poważnych skutkach ubocznych szczepionki u osób, które zostały zaszczepione. Te przypadki fake newsów zostały obalone, ale nadal są szerzone na niektórych prywatnych grupach na Facebooku.

Kto, Pana zdaniem, jest najlepiej działającym podmiotem - w Pana kraju, jak również w UE - odgrywającym obecnie kluczową rolę w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów i dlaczego?

Dwóch głównych aktorów aktywnie walczących z dezinformacją na Litwie to litewskie elfy i Debunk.eu. Te dwie organizacje często współpracują ze sobą i są ekspertami nie tylko w wykrywaniu dezinformacji, ale także w aktywnym przeciwdziałaniu jej w Internecie.

Are there any other points you wish to raise during this interview?

Civic Resilience Initiative życzy Państwu, abyście pozostali odporni w 2021 roku!

TOMAS KAZULENAS
Dyrektor i współzałożyciel Civic Resilience Initiative
Proaktywny, uważny, kreatywny

JUDITA AKROMIENE

Menu