1. Home
  2. Chorwacki
  3. NATO vježba Defender-Europe 20: prestalo je svako kretanje osoblja i opreme iz Sjedinjenih Država u Europu zbog pandemije Covid-19

NATO vježba Defender-Europe 20: prestalo je svako kretanje osoblja i opreme iz Sjedinjenih Država u Europu zbog pandemije Covid-19

Menu