1. Home
  2. Polski
  3. Głosowanie nad związkami osób tej samej płci (ustawa o partnerstwie) w litewskim parlamencie

Głosowanie nad związkami osób tej samej płci (ustawa o partnerstwie) w litewskim parlamencie

Menu