AnalysesBiblioteka Cyfrowa

Protesty na Białorusi: spostrzeżenia z perspektywy Mińska i Zachodu

Ośrodek Studiów Europy Wschodniej


Autorytarny reżim Aleksandra Łukaszenki, ustanowiony w wyniku przewrotu konstytucyjnego w 1996 r., stoi obecnie w obliczu najpoważniejszego kryzysu politycznego ze wszystkich lat swojego istnienia. Po cynicznie sfałszowanych wyborach 9 sierpnia 2020 r. tłumy ludzi wyszły na ulice swoich miast, aby zaprotestować. Oficjalnie ogłoszone wyniki wyborów, w których Łukaszenko zdobył 80,1% głosów, a jego główna rywalka, Swietłana Tichanowska, otrzymała zaledwie 10,1%, radykalnie odbiegały od poglądów większości Białorusinów … [see more]

Menu