Małgorzata Bonikowska

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polska

Dr Małgorzata Bonikowska jest polskim politologiem, profesorem uniwersyteckim, komentatorem medialnym i prezesem Centrum Stosunków Międzynarodowych. Specjalizuje się w sprawach międzynarodowych i studiach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Globalnej Strategii UE. Jej badania koncentrują się na wojnach informacyjnych oraz relacjach Europa – Azja, ze szczególnym uwzględnieniem Azji Południowo-Wschodniej i stref konfliktów. Absolwentka Sorbony i Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła program specjalizacyjny w School of International and Public Affairs (SIPA) na Columbia University w Nowym Jorku (stypendium Fulbrighta) oraz dwa studia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk i International School for Historical Studies w RSM. Jest autorką około 250 publikacji oraz opiekunem ponad 150 prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Biegle włada językiem angielskim, francuskim i włoskim, porozumiewa się również w języku rosyjskim.

Agnieszka Ostrowska

Dyrektor Programowy, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polska

Agnieszka Ostrowska jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Poznańskim oraz podyplomowych studiów europejskich na Sussex University w Brighton w Wielkiej Brytanii (dyplom z wyróżnieniem). W latach 1995-2011 była dziennikarką Telewizji Polskiej, specjalizującą się w tematyce unijnej i międzynarodowej. Autor licznych programów i artykułów telewizyjnych poświęconych integracji europejskiej i UE. Ekspert ds. Mediów i komunikacji. W latach 2001-2003 była specjalistą ds. Publikacji w Programie Informacyjno-Komunikacyjnym Komisji Europejskiej w Polsce. Przed wejściem Polski do UE była również redaktorem naczelnym miesięcznika „Integracja” wydawanego przez Centrum Informacji Europejskiej przy Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Odpowiada za projekty Centrum Stosunków Międzynarodowych dotyczące umiejętności korzystania z mediów, zwalczania propagandy i mapowania prokremlowskich wpływów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Tamara Gobo

Pełniący obowiązki prezydenta i LEAR, Informo, Chorwacja

Tamara Gobo jest kulturologiem, fundraiserem i menadżerem projektów z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy w stowarzyszeniach pozarządowych i non-profit. Koordynacja różnych programów i projektów społeczeństwa obywatelskiego, pozyskiwanie funduszy i public relations to jej mocna strona. Jej doświadczenie w opracowywaniu i zarządzaniu projektami koncentruje się w szczególności na współczesnej kulturze i mediach, transformacji i zachowaniu kultury tradycyjnej, edukacji i pracy z młodzieżą, integracji społecznej, przedsiębiorczości społecznej i aktywizmie obywatelskim. Brała udział w licznych seminariach, warsztatach i szkoleniach, w tym European Diploma in Cultural Project Management (Fundacja Marcel Hicter), a jej wysiłki w dziedzinie kultury zostały docenione przez EUNIC (European Union National Institutes for Culture) w 2014 roku, kiedy to została nagrodzona Stypendium dla młodych liderów kultury.

Dino Babić

Ekspert ds. Finansowania, trener i coach, Stowarzyszenie Projektów Europejskich, Belgia

Dino Babić jest przedsiębiorcą społecznym stosującym komunikację multimedialną w celu poprawy postrzegania polityk UE przez zainteresowane strony z sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego. Jest ekspertem w dziedzinie gospodarki regionalnej, koncentrując się na innowacjach stosowanych w projektach rozwoju terytorialnego. W ciągu 14 lat doświadczenia w opracowywaniu, zarządzaniu i ocenie projektów europejskich pracował w szkoleniach, doradztwie i coachingu dla instytucji międzynarodowych, podmiotów publicznych, organizacji prywatnych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w zakresie różnych aspektów skutecznego tworzenia projektów, zarządzania, cyfrowo i na żywo – formalnej i nieformalnej komunikacji dotyczącej projektów UE, tworzeniu programów i lobbingu.

Giedrius Sakalauskas

Dyrektor, obywatelskie centrum odporności Res Publica, Litwa

Giedrius Sakalauskas ukończył Uniwersytet Wileński / Instytut Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w 1995 roku. Po ukończeniu studiów pracował w różnych branżach (reklama, rozrywka, e-commerce) jako dyrektor zarządzający i członek zarządu. Od 2014 r. Działacz obywatelski (elf) koordynujący ruch oporu cybernetycznego (elfy) przeciwstawiający się kremlowskim trollom, zwalczający i obalający wrogą propagandę, rozwijając odporność społeczeństwa. Dyrektor Obywatelskiego Ośrodka Odporności Res Publica. Jego obszar specjalizacji obejmuje: cyber-odporność, odporność społeczną, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dezinformację, media społecznościowe. Zna język litewski, angielski i rosyjski.

Dalia Bankauskaitė

Stypendysta non-resident w Centre for European Policy Analysis (CEPA) w Waszyngtonie, D.C., wykładowca na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego, Litwa

Przedmiot badań Dalii Bankauskaitė jest podzielony na badania nad komunikacją strategiczną, dyplomacją publiczną jako środkiem do osiągnięcia celów polityki zagranicznej oraz lingwistyką obliczeniową, budowaniem odporności społeczeństwa i koncepcją obrony totalnej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie komunikacji strategicznej i zintegrowanej oraz zarządzania projektami na Litwie, Ukrainie, Bośni i Hercegowinie, Gruzji w zakresie integracji europejskiej. Członek Grup Arbitrażowych programu T-Shark Komisji Europejskiej, sieci Centrów Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w całej UE, której celem jest opracowanie i walidacja rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technologicznych, które poprawiłyby przewidywanie zagrożeń i pełną świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa. Uzyskała tytuł magistra w London School of Economics (LSE) w Wielkiej Brytanii oraz EMBA w Baltic Management Institute (BMI) na Litwie.

Menu