AnalysesBiblioteka Cyfrowa

Badania nad oceną sytuacji geopolitycznej i percepcją zagrożeń

Ośrodek Studiów Europy Wschodniej


Dezinformacja jest uważana za jedno z kluczowych wyzwań stojących przed bezpieczeństwem Europy i Litwy. W ocenie ekspertów ESDZ ds. Komunikacji strategicznej EUvsDisinfo z czerwca 2020 r. stwierdzono, że „podmioty zagraniczne i niektóre państwa trzecie, w szczególności Rosja i Chiny, zaangażowały się w ukierunkowane operacje wywierania wpływu i kampanie dezinformacyjne w UE, jej sąsiedztwie i na świecie usiłując podważyć debatę demokratyczną i zaostrzyć polaryzację społeczną … ”  [see more]

Menu