Projekt START2THINK jest poświęcony wzmocnieniu ‘media literacy’, czyli umiejętności korzystania z mediów, i budowaniu odporności obywateli Europy na dezinformację. Jego celem jest ostrzeganie internautów przed możliwymi działaniami, narracjami i technikami dezinformacyjnymi, a także „zaszczepienie” ich przed przyszłymi zagrożeniami, wzmacniając ich umiejętność krytycznego myślenia. Projekt realizowany jest przez Centrum Stosunków Międzynarodowych (lider projektu) z Polski, Stowarzyszenie Projektów Europejskich (European Projects Association) z Belgii, Informo z Chorwacji oraz Civic Resilience Center Res Publica z Litwy przy wsparciu Unii Europejskiej.

Menu