Jak opisałby Pan misję i doświadczenie swojej organizacji w zakresie umiejętności korzystania z mediów / krytycznego myślenia / sprawdzania faktów / przeciwdziałania dezinformacji?

Stowarzyszenie EDUK-MEDIA od około trzech lat działa aktywnie na rzecz rozwoju ducha krytycznego myślenia w praktyce medialnej. Organizujemy kampanie uświadamiające na temat dezinformacji w internecie za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak Facebook, Linkedln i Twitter.

Jakie są Pana zdaniem trzy największe obecnie wyzwania związane z przeciwdziałaniem dezinformacji w Pana kraju?

  • Promowanie edukacji medialnej.
  • Zmniejszenie luki cyfrowej.
  • Wspieranie stowarzyszeń w działaniach związanych ze zwalczaniem dezinformacji i mowy nienawiści w internecie.

Czy mógłby Pan wymienić trzy wdrożone przez siebie rozwiązania, bądź też chciałby się Pan podzielić radą, jak przeciwdziałać dezinformacji, wzmacniać umiejętność krytycznego myślenia w społeczeństwach i budować odporność obywatelską na dezinformację?

  • Organizowanie regularnych kampanii uświadamiających w Internecie.
  • Organizacja webinariów szkoleniowych na temat sprawdzania faktów i technik dezinformacji.
  • Promowanie sformalizowania Umiejętności medialnych i informacyjnych (MIL).

Jakie trzy najważniejsze wydarzenia lub daty, których był Pan świadkiem w tym roku, spowodowały intensyfikację działań dezinformacyjnych?

Wybory regionalne, które odbyły się 6 grudnia 2020 r. w Kamerunie, pandemia Covid-19.

Jakie, Pana zdaniem, trzy przyszłe daty / wydarzenia mogą spowodować nasilenie działań dezinformacyjnych w 2021 roku?

Ograniczenia związane ze szczepieniami przeciwko Covid-19, wysokie bezrobocie, lockdown.

Jakie są dominujące narracje dezinformacyjne, które zaobserwował Pan w tym roku w mediach?

Kontrowersje wokół szczepionek przeciwko Covid-19, stygmatyzacja osób bezbronnych, mowa nienawiści w Internecie, wykluczenie i plemienność.

Czy polegał Pan na jakichś narzędziach do sprawdzania faktów? Jeśli tak, prosimy o ich opisanie lub podzielenie się linkami.

Wyszukiwarka grafiki Google, która umożliwia weryfikację autentyczności obrazu.

Kto, Pana zdaniem, odgrywa największą rolę w Pana kraju, a także w UE, w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów i dlaczego?

W Kamerunie istnieją organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności EDUK-MEDIA, które obecnie odgrywają kluczową rolę w zakresie umiejętności korzystania z mediów.

 

Wywiad przeprowadzony w kwietniu 2021 r.

PAUL ZIBI
Prawnik prawa cyfrowego i wykładowca mediów w EDUK-MEDIA w Kamerunie
Zdyscyplinowany, rygorystyczny, moralizatorski

JUDITA AKROMIENE

 

Menu