Tarptautinių santykių centras, Lenkija (projekto vadovas)

Tarptautinių santykių centras yra nepriklausomas, jokiai politinei partijai nepriklausantis idėjų centras, įtakingas užsienio politikos analizės ir debatų forumas, apimantis lyderiaujančius politikus, diplomatus, viešuosius tarnautojus, vietinės vyriausybės darbuotojus, verslininkus, žurnalistus, studentus ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus.  Šio centro misija yra aktyviai įsitraukti į projektus, kurie yra susiję su regioniniu saugumu (informacinio karo, hibridinio karo ir kibernetinio saugumo problemomis). Centro veikla iki šiol akcentavo su NATO ir tarptautiniu saugumu, kibernetiniu saugumu, skirtingais Europos integracijos aspektais, transatlantiniais santykiais, Rytų politika, migracija, klimatu ir energija, taip pat su regionine ir pasauline demokratija susijusias problemas. Tarptautinių santykių centras bendradarbiauja su Lenkijos užsienio reikalų ministerija, Nacionalinės gynybos ministerija, Ekonomikos ministerija, Aplinkosaugos ministerija, NATO, Europos Komisija, Tarptautiniu Višegrado fondu, Nacionaliniu demokratijos fondu ir daugeliu kitų regioninių idėjų centrų. Nuo 2009 m. pagal Pensilvanijos universiteto vykdomą tyrimą, centras kasmet yra tarp geriausiai vertinamų viešųjų politinių tyrimų organizacijų ir idėjų centrų Centrinėje ir Rytų Europoje.

Website

Europos projektų asociacija, Belgija

EPA yra politiškai nepriklausoma, ne pelno organizacija, koncentruota į Europos projektų gerųjų praktikų tyrimą, plėtrą, inovaciją ir internacionalizaciją. Išskirtinės šio tinklo, skirto Europos projektų tarpininkams, savybės yra inovatyvios informacinės ir komunikacinės technologijos. Asociacijos nariai yra paskirstyti į 4 sektorius (regioninis ir vietinis vyriausybinis sektorius, verslas ir pramonė, akademiniai ir tyrimų centrai, asociacijų ir tinklų sektorius), o bendradarbiavimas tarp narių vykdomas per 13 darbo grupių. EPA turi 10 metų patirtį vystant profesinio tobulinimo programas tam, kad žmonės su skirtingais išsilavinimais galėtų įsitraukti į žinių perdavimo procesą Briuselyje. EPA koordinuoja programą „European Projects Accelerator“ Briuselyje, organizuodama ugdymo ir mokymo sesijas, praktinius seminarus apie veiksmingą Europos projektų valdymą. EPA, bendradarbiaudama kaip partnerė su Europos mokslo ir socialinių tyrimų akademija, įgijo patirties palaikant organizacijos tikslus, joje dirba ekspertų ir specialistų, turinčių informacinių bei komunikacinių technologijų priemonių, reikalingų dirbti platformoje „My-Europa“ ir teikia paslaugas, kurios prisideda prie ES projektų plėtros, veiksmingo įgyvendinimo ir platinimo.

Website

INFORMO, Kroatija

INFORMO yra pilietinė visuomenės, ne pelno organizacija, didžiausią dėmesį skirianti ugdymui. Pagrindinė veikla yra orientuota į teritorinį, verslo, profesinį ir asmeninį tobulėjimą. Nuo įkūrimo 2004 m. INFORMO įgijo vertingos patirties organizuojant ir vedant mokymus bei seminarus, taip pat prisidedant prie vietinių, regioninių ir nacionalinių projektų plėtros bei internacionalizacijos kartu su Europos ir tarptautiniais partneriais. Asociacija skatina Europos vertybes ir pilietybę atsakomybę, ragindama žmones imtis iniciatyvių vaidmenų visuomenėje, skatina toleranciją ir solidarumą. Vykdant įvairius projektus, įgyvendinama daug ugdymo ir mokymo programų suaugusiems bei jaunimui vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu, įtraukiant Europos ir tarptautinius tarpininkus, veikiančius skirtingose srityse. INFORM orientuojasi į nuošalyje likusias grupes, pavyzdžiui, bedarbius jaunuolius, motinas, kultūrines ir lingvistines mažumas, neįgaliuosius, vyresnius asmenis, taip pat socialinius viešojo ir privataus sektoriaus darbuotojus, taip skatindama socialinę ekonomiką ir plėtrą. Visi skirtingi projektai yra susiję tarpusavyje, taip išlaikant iniciatyvos tęstinumą ir tvarumą.

Website

„Res Publica“, Lietuva

Pilietinio atsparumo centras „Res Publica“ yra ne pelno organizacija, nuolatos stebinti dezinformacijos kampanijas, melagingą informaciją ir priešišką propagandą, nukreiptas prieš demokratiją, naudodama pažangiausias technologijas bei duomenų analizės sistemas, remdama ir koordinuodama tarptautines savanorių grupes (elfus), užsiimančias skaitmeniniu atsparumu. „Res Publica“ sukūrė Elfų akademijos mokymų programą, ilgalaikį projektą, kuris vyksta du kartus per metus, rudenį ir pavasarį, kai mokymus veda Europos šalių skaitmeninio atsparumo lyderiai.  Akademija yra platforma, skirta dalytis tarptautine patirtimi kovojant su Kremliaus propaganda. Tikslinė Elfų akademijos grupė yra pilietiniai aktyvistai ir savanoriai, kurie pasiryžę įgytas žinias apie kibernetinį atsparumą aktyviai naudoti savo šalyse.

Meniu