AnalysesBiblioteka Cyfrowa

Nietradycyjne zagrożenia i NATO

Ośrodek Studiów Europy Wschodniej
MICHAEL SCRIMA AND JURGIS VEDRICKAS


Charakter środowiska bezpieczeństwa i nietradycyjne zagrożenia stanowią wyzwanie dla postawy NATO, ponieważ wymagają one narzędzia odpowiedzi politycznej, którego nie może stworzyć sojusz skupiony wyłącznie na zewnętrznej obronie i sile militarnej. Dlatego dla NATO wydaje się istotne poszerzenie zakresu jego mandatu i poszerzenie portfolio, aby dopasować je do różnych warstw zagrożeń nietradycyjnych … ”  [see more]

Menu