Exif Viewer

Pozwala otworzyć obraz JPG z komputera lub z adresu URL i wyświetlić jego dane Exif. Pliki graficzne przechowują wiele ciekawych informacji. Niektóre zdjęcia mają dane GPS, więc możemy zobaczyć, gdzie dokładnie zostały zrobione. Firma Nikon zapisuje również liczbę migawek aparatu w danych Exif.

See More »

LatLong

Narzędzie geograficzne, które może być użyte do wyszukiwania szerokości i długości geograficznej danego miejsca, a także do uzyskania jego współrzędnych na mapie. Możesz znaleźć miejsce, używając nazwy miasta, miejscowości lub konkretnej nazwy, a współrzędne geograficzne zostaną pokazane na dole wyszukiwarki. Znalezione miejsce zostanie wyświetlone ze znacznikiem punktowym wyśrodkowanym na mapie. Aplikacja wyświetli również współrzędne GPS.

See More »

Verifyemailaddress

Technologia weryfikacji adresu e-mail od Email Hippo, która łączy się ze skrzynkami pocztowymi i sprawdza, czy podany adres e-mail na prawdę istnieje.

See More »

Mapchecking

Szacowanie liczebności tłumu. Narzędzie to pomaga w oszacowaniu (i fakt-checkingu) maksymalnej liczby osób stojących na danym obszarze.

See More »

Watch Frame By Frame

Umożliwia oglądanie filmów z serwisów YouTube i Vimeo klatka po klatce oraz w zwolnionym tempie (i dostrzeżenie potencjalnej edycji/manipulacji).

See More »

RevEye Reverse Image Search

Rozszerzenie pozwala na wykonanie odwrotnego wyszukiwania obrazu przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dowolny obraz na stronie internetowej. Do wyboru mamy wyszukiwarki obrazów Google, Bing, Yandex, TinEye i Baidu.

See More »

Exif youtube

Przeglądarka danych Youtube od Amnesty International, umożliwiająca sprawdzenie dokładnej daty i godziny zamieszczenia klipu wideo.

See More »

Suncalc

Aplikacja, która pokazuje ruch słońca i fazy światła słonecznego w danym dniu i miejscu — dzięki temu możemy oszacować, o której godzinie zostało zrobione zdjęcie.

See More »

DNS history

Codziennie aktualizowana, największa baza zapisów historii DNS, z ponad 2,2 mld wykrytych zmian nazw serwerów. Pomaga sprawdzić, od kiedy dana domena została zarejestrowana i u którego dostawcy usług hostingowych.

See More »

Media Bias/Fact Check

Kompleksowe źródło informacji na temat stronniczości mediów w Internecie. Narzędzie zawiera ponad 3100 źródeł medialnych w bazie danych, a ich liczba rośnie każdego dnia.

See More »

This Person Does Not Exist

Strona na której sztuczna inteligencja generuje portrety nieistniejących ludzi.

See More »

JPEGsnoop

Darmowa aplikacja Windows, która bada i dekoduje szczegóły plików JPEG, MotionJPEG AVI i Photoshop. Może być również użyta do analizy źródła obrazu w celu sprawdzenia jego autentyczności.

See More »

Emergent

Narzędzie tropiące plotki w czasie rzeczywistym. Jego celem jest opracowanie najlepszych praktyk w zakresie usuwania błędnych informacji. Jest częścią projektu badawczego realizowanego przez Tow Center for Digital Journalism na Uniwersytecie Columbia, który koncentruje się na tym, jak niezweryfikowane informacje i plotki są przekazywane w mediach.

See More »

Factitious

Ta gra ma na celu budowanie umiejętności użytkownika w zakresie identyfikacji fałszywych informacji. Używając formatu przypominającego Tinder, gracze przesuwają palcem w lewo lub w prawo, w zależności od tego, czy uważają, że prezentowane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. Użytkownicy mogą uzyskać wskazówki, patrząc na źródło artykułu. Gracze zdobywają punkty i mogą przechodzić przez kolejne poziomy.

See More »

Bad News

Narzędzie do budowania wiedzy na temat technik rozpowszechniania dezinformacji. Gracze wcielają się w barona fake newsów i muszą używać taktyk, które w prawdziwym świecie są stosowane przeciwko nim samym. Wygrywają publikując nagłówki przyciągające najwięcej obserwujących.

See More »

Interland

Google Interland (Be Internet Awesome game) jest grą przeglądarkową, której celem jest nauczenie studentów, jak rozpoznawać fałszywe i wprowadzające w błąd informacje.

See More »

Google Fact Check Explorer

Narzędzie to pozwala na łatwe przeglądanie, wyszukiwanie i sprawdzanie faktów. Na przykład, możesz wyszukać wypowiedź polityka lub temat. Możesz też ograniczyć wyniki do konkretnego wydawcy.

See More »

Google Fact Check Markup Tool

Celem narzędzia jest ułatwienie procesu tworzenia znaczników ClaimReview, poprzez umożliwienie przesyłania znaczników za pomocą prostego formularza internetowego bez konieczności dodawania czegokolwiek do samego artykułu.

See More »

Botsentinel

Bot Sentinel to darmowa platforma opracowana w celu wykrywania i śledzenia trollbotów oraz podejrzanych kont Twittera. Aplikacja wykorzystuje naukę maszynową i sztuczną inteligencję do badania kont, klasyfikowania ich jako godne lub niegodne zaufania oraz do identyfikacji botów. Następnie przechowuje te informacje w bazie danych, aby codziennie śledzić ich aktywność. Programiści wykorzystują zebrane dane do badania wpływu botów i ich propagandy na dyskurs oraz do opracowania sposobów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się botów i fałszywych informacji. Klasyfikacja kont niegodnych zaufania jest procesem ręcznym. Programiści podczas tego procesu przeglądają setki tweetów i retweetów. Jeśli konto ma dużą liczbę zwolenników i wysoki odsetek wprowadzających w błąd i/lub niepoprawnych faktograficznie tweetów, mogą sklasyfikować to konto jako niegodne zaufania.

See More »

Hoaxy (Observatory on Social Media)

Hoaxy jest narzędziem przeglądarkowym, które wizualizuje rozprzestrzenianie się artykułów online. Hoaxy wyszukuje roszczenia i sprawdza informacje sięgające roku 2016. Śledzi udostępnianie linków do historii z mało wiarygodnych źródeł i niezależnych organizacji sprawdzających fakty. Oblicza również wynik prawdopodobieństwo, że informacja została stworzona przez bota. Twórcy narzędzia — IU Observatory on Social Media — są zainteresowani badaniem i lepszym zrozumieniem sposobów udostępniania informacji online, a także w jaki sposób media społecznościowe wpływają na dyskurs publiczny.

See More »

Captain Fact

CaptainFact to internetowy zbiór narzędzi przeznaczonych do wspólnej weryfikacji treści internetowych. Zawiera on rozszerzenie przeglądarki, które zapewnia nakładkę ze źródłami i informacjami kontekstowym na filmy internetowe, a także ikony pokazujące wiarygodność na podstawie głosów użytkowników. Posiada również „platformę dyskusyjną”, pozwalającą na rozmowę na temat konkretnych punktów. Chociaż obecnie koncentruje się na wideo, opracowywane są narzędzia zapewniające podobną nakładkę na artykuły.

See More »

ClaimBuster

ClaimBuster jest automatycznym narzędziem przeglądarkowym do sprawdzania faktów na żywo, które opracował Universiity of Texas w Arlington. Narzędzie opiera się na naturalnym przetwarzaniu języka i nadzorowanej nauce (opartej na zbiorze danych zakodowanych przez człowieka) w celu identyfikacji prawdziwych i fałszywych informacji. Dostępna jest również aplikacja dla Slack’a.

See More »

Climate Feedback

Climate Feedback jest narzędziem, które pozwala naukowcom na umieszczanie adnotacji w artykułach w celu zapewnienia dodatkowego kontekstu i zwrócenia uwagi na nieścisłości. W wyniku tego procesu otrzymuje się ocenę wiarygodności.

See More »

Dirt Protocol

DIRT to narzędzie do weryfikacji blockchain, które pozwala społecznościom moderować dane. Każdy może dodać dane do platformy, a następnie inny użytkownik może je zakwestionować. Użytkownicy zarabiają tokeny, identyfikując i korygując błędy. Ekonomiczna zachęta sprawia, że dane są zawsze ulepszane, a niedokładności usuwane z platformy.

See More »

Disinformation Index

Global Disinformation Index jest przeglądarkowym narzędziem oceniającym serwisy informacyjne na podstawie „prawdopodobieństwa dezinformacji w konkretnym medium”. System oceniania obejmie wszystkie rodzaje mediów i będzie oceną w czasie rzeczywistym.

See More »

Public Editor

Public Editor to system społecznościowej oceny wiarygodności, dający wyniki na podstawie oceny sieci „naukowców obywatelskich”, którzy dodają do artykułów notki z komentarzami na temat dostrzeżonych błędów, braku obiektywizmu, itp.See More »

Exifdata

Exifdata jest narzędziem przeglądarkowym, które dostarcza informacji o źródle pliku, jego znaczniku czasu, informacji o utworzeniu i modyfikacji.

See More »

Duke Videofactchecking Tool

Narzędzie Duke Videofactchecking Tool jest rozszerzeniem przeglądarki, które umożliwia sprawdzanie informacji w telewizji w czasie rzeczywistym. Jego ewaluacji dokonali programiści przeprowadzając eksperymenty na użytkownikach. Użytkownikom zazwyczaj podobały się wyskakujące okienka generowane przez to narzędzie, chociaż różnili się w zależności od tego, czy otrzymywać „ocenę”, czy tylko surowe informacje fakograficzne.

See More »

Get-Metadata Viewer

Get-Metadata Viewer jest narzędziem przeglądarkowym, które dostarcza użytkownikom metadanych dotyczących zdjęć, filmów i tekstów, w tym lokalizacji, czasu, daty modyfikacji, formatu, rozmiaru pliku itp.

See More »

Fakey

Fakey jest przeglądarkowym narzędziem edukacyjnym zaprojektowanym w celu poprawy umiejętności korzystania z mediów. Prezentuje wiadomości, które zawierają cechy charakterystyczne dla clickbaitów, fake newsów, teorii spiskowych, itp. Użytkownicy są następnie proszeni o decyzję, czy udostępnić, ukryć albo zweryfikować te informacje. Dzięki temu użytkownicy nabierają doświadczenia w odróżnianiu prawdziwych informacji od fałszywych.

See More »

Botcheck

Botcheck.me to rozszerzenie przeglądarki, które wykorzystuje naukę maszynową do identyfikacji botów siejących propagandę polityczną na Twitterze.

See More »

Glorious Contextubot

Glorious Contexubot to narzędzie do weryfikacji i sprawdzania faktów, które identyfikuje źródła treści audio i wideo.

See More »

KnowNews

KnowNews jest rozszerzeniem przeglądarki opracowanym w ramach inicjatywy Media Monitoring Africa, która klasyfikuje strony informacyjne na podstawie ich wiarygodności. Strony są oceniane jako wiarygodne, podejrzane lub nieocenione.See More »

Information Operations Archive

Jest to archiwum publicznie dostępnych danych ze znanych internetowych operacji informacyjnych z publicznych i nieusuniętych tweetów na Twitterze i Reddit przypisanych aktorom rosyjskim i irańskim. Archiwum to składa się obecnie z ponad 10 milionów wiadomości z rosyjskich i irańskich operacji wpływu sponsorowanych przez państwo na Twitterze i Reddicie. Baza jest na bieżąco aktualizowana.

See More »

MediaBias Ratings

MBFC jest platformą internetową, która ocenia stopień stronniczości mediów i kierunek, ku jakiemu się one skłaniają, a także identyfikuje wątpliwe i spiskowe źródła.See More »

Lead Stories FactChecker

LeadStories to internetowa platforma do sprawdzania faktów, która identyfikuje fałszywe lub wprowadzające w błąd historie, pogłoski i spiski, wykorzystując technologię Trendolizer do identyfikacji popularnych treści, które są następnie sprawdzane przez zespół dziennikarzy.

See More »

Newstrition

Newstrition to rozszerzenie przeglądarki, które dostarcza informacji o źródłach wiadomości oraz ocenia dokładność samej historii.See More »

Metapicz

Securo to przeglądarkowe narzędzie weryfikacji, które dostarcza informacji o źródle, znaczniku czasu, tworzeniu i modyfikacji.

See More »

Rbutr

Rbutr jest internetową platformą współpracy, w wyniku której powstaje baza danych stron internetowych, które kontestują treści zawarte na innych stronach. Nie rozstrzyga, która ze stron www prezentuje prawdę, która fałsz, a jedynie umożliwia użytkownikom spojrzenie na zagadnienie z szerszej perspektywy. Platforma ma na celu zwalczanie dezinformacji i ograniczanie ilości fałszywych informacji.

See More »

PolitiFact

Politifact to strona internetowa, która sprawdza fakty i ocenia je jako „prawdziwe”, „w większości prawdziwe”, „w połowie prawdziwe”, „w większości fałszywe”, „fałszywe” i „parzące”. Proces ten obejmuje przeglądanie innych źródeł fact-checkingowych, wyszukiwanie w Google, internetowe serwery baz danych, konsultacje z ekspertami i recenzje literatury.

See More »
Menu