Jak by Pan opisał misję i doświadczenie Parlamentu Europejskiego w dziedzinie przeciwdziałania dezinformacji?

Parlament Europejski kształtuje ramy prawne w celu przeciwdziałania dezinformacji i fałszywym wiadomościom, umożliwiając bezpieczne i otwarte środowisko cyfrowe .

Jakie są główne zasoby opracowane przez Pana organizację, którymi chciałby się Pan podzielić?

Chciałbym polecić badania i publikacje opracowane przez zespół ekspertów Parlamentu Europejskiego, które można znaleźć pod adresem https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html?publicationType=AT_A_GLANCE

Jakie są, Pana zdaniem, trzy największe aktualne wyzwania związane z przeciwdziałaniem dezinformacji w Pana kraju?

Silna polaryzacja debaty publicznej, nieobiektywne raportowanie i niekontrolowany rozwój platform internetowych.

Czy mógłby Pan wymienić trzy rozwiązania, które zostały przez Pana wdrożone lub które chciałby Pan polecić jako wskazówki, jak przeciwdziałać dezinformacji, wzmacniać umiejętności krytycznego myślenia w społeczeństwach i budować obywatelską odporność na dezinformację?

Lepiej chroń sygnalistów, zadawaj pytania i sprawdzaj źródło informacji oraz popraw umiejętności cyfrowe.

Jakie są trzy najważniejsze wydarzenia lub daty, których był Pan świadkiem w tym roku, a które spowodowały nasilenie działań dezinformacyjnych?

Na pewno byłby koronawirus, szczepionki i wybory.

Jakie Pana zdaniem trzy przyszłe daty/wydarzenia mogą spowodować nasilenie działań dezinformacyjnych w latach 2020-2021?

Tu znowu muszę wspomnieć o koronawirusie, szczepionkach i wyborach.

Czy korzystał Pan z jakichś narzędzi do sprawdzania faktów?

Wspomnę tutaj Google Fact Check Explorer, w którym możemy przeszukiwać wyniki weryfikacji faktów z sieci na jakiś temat lub o danej osobie: https://toolbox.google.com/factcheck/explorer

Czy chciałby Pan zwrócić uwagę na jakieś przypadki dezinformacji, których był Pan świadkiem/odkrył/obalił?

Dezinformacja dotycząca wykorzystania środków unijnych, w szczególności Planu Odbudowy.

Kto, Pana zdaniem, jest najlepiej działającym podmiotem - w Pana kraju, jak również w UE - odgrywającym obecnie kluczową rolę w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów ?

Whistleblowers – ujawniają na własne ryzyko istotne informacje, które w innym przypadku często pozostałyby ukryte.

 

Wywiad z marca 2021 roku.

LEO BUDICIN
Gabinet posła do Parlamentu Europejskiego
Rzetelny, analityczny, zorientowany na wyniki

JUDITA AKROMIENE

Menu