Małgorzata Bonikowska

Filosofijos daktarė, Tarptautinių ryšių centro Lenkijoje prezidentė

Dr. M. Bonikowska yra Lenkijos politikos mokslininkė, universiteto profesorė, žiniasklaidos komentatorė ir Tarptautinių ryšių centro prezidentė. Ji specializuojasi tarptautiniuose reikaluose ir Europos studijose, didžiausią dėmesį skirdama Europos užsienio ir saugumo politikai bei visuotinei ES strategijai. Jos tyrimai skirti informaciniams karams ir Europos–Azijos santykiams, ypatingą dėmesį skiriant Pietryčių Azijai ir konfliktinėms zonoms. Ji baigė Sorbonos ir Varšuvos universitetus, o Kolumbijos universiteto (Niujorke) Tarptautinių ir viešųjų reikalų mokykloje (SIPA) baigė specializacijos programą (Fulbraito stipendija) bei dvi filosofijos daktaro programas Lenkijos mokslų akademijoje ir Tarptautinėje istorinių studijų mokykloje RSM. Ji yra maždaug 250 publikacijų autorė ir daugiau nei 150 bakalauro, magistro ir antrosios pakopos studijų baigiamųjų darbų vadovė. Laisvai kalba angliškai, prancūziškai ir itališkai, taip pat geba susikalbėti rusiškai.

Agnieszka Ostrowska

Tarptautinių santykių centro programos direktorė, Lenkija

Agnieszka Ostrowska baigė Lenkijos Poznanės universiteto anglų kalbos fakultetą ir yra baigusi Didžiosios Britanijos Braitono universiteto Europos studijas Sasekse (diplomas su pagyrimu). Tarp 1995–2011 metų ji visu etatu dirbo Lenkijos viešosios televizijos žurnaliste ir specializavosi ES bei tarptautinių problemų srityse. Yra daugelio TV programų autorė ir straipsnių apie Europos integraciją bei ES autorė. Žiniasklaidos ir komunikacijos ekspertė. 2001–2003 m. buvo Europos Komisijos informacijos ir komunikacijos programos Lenkijoje publikacijų specialistė. Prieš tai, kai Lenkija prisijungė prie ES, buvo vyriausioji mėnesinio leidinio „Integration“, kuris buvo leidžiamas Europos informacijos centro Europos integracijos komiteto biure, redaktorė. Ji yra atsakinga už centro tarptautinių santykių projektus, susijusius su žiniasklaidos raštingumu, kova su propaganda ir Kremliaus įtakos Centrinėms ir Rytų Europos šalims stebėjimu.

Adrianna Sniadowska

Tarptautinių santykių centro analitikė, Lenkija

Adrianna Sniadowska dirba analitike Tarptautinių ryšių centre ir specializuojasi su saugumu susijusiose problemose, gilinasi į tai, kas susiję su Pietų Kinijos jūra, kibernetinio saugumo problemomis ir bendradarbiavimu žvalgybos klausimais Europoje. Ji dalyvavo rengiant ir koordinuojant įvairius projektus, tarp jų „ES Rusijos pilietinės visuomenės forumas“, „Karas internete“. Ji yra publikacijų apie politinę situaciją Maroke, Pietų Kinijos jūros problemas bendraautorė. Turi trikalbį visuotinio saugumo ir analizės magistro laipsnį, kurį įgijo Bordo universitete, Prancūzijoje. Lenkų kalba jai yra gimtoji, laisvai kalba prancūzų, anglų ir portugalų kalbomis.

Tamara Gobo

Veikiančioji INFORMO prezidentė ir mokytoja, Kroatija

Tamara Gobo yra kultūrologė, lėšų rinkėja ir projektų vadovė, turinti didesnę nei 10 metų patirtį dirbant nevyriausybinėse ir ne pelno organizacijose. Jos stiprioji pusė yra skirtingų pilietinės visuomenės programų ir projektų koordinavimas, lėšų rinkimas bei viešieji ryšiai. Projektų plėtroje ir valdyme daugiausia dėmesio ji skiria šiuolaikinei kultūrai ir žiniasklaidai, tradicinės kultūros transformacijai bei išsaugojimui, jaunimo ugdymui ir darbui, socialiniam įsitraukimui, socialiniam verslui bei pilietiniam aktyvumui. Ji dalyvauja seminaruose, mokymuose, turi Kultūros projektų valdymo diplomą (Marcel Hicter fondas) , o jos pastangas kultūros srityje pripažino EUNIC (ES nacionalinis kultūros institutas), kai 2014 m. jai buvo suteikta stipendija kaip jaunajai kultūros lyderei.

Dino Babić

Europos projektų asociacijos finansavimo ekspertas, mokytojas ir instruktorius, Belgija

Dino Babić yra socialinis verslininkas, taikantis žiniasklaidos komunikaciją, lengvindamas ES politikų suvokimą visuomenėje, privačiame ir civiliniame sektoriuose. Jis yra regioninės ekonomikos ekspertas, didelį dėmesį skiriantis inovacijoms, kurios taikomos teritorinės plėtros projektams. Per 14 metų patirties vystant, valdant ir vertinant Europos projektus, jis mokė ir konsultavo tarptautinėse institucijose, viešosiose įstaigose, privačiose organizacijose ir dirbo su pilietinės visuomenės veikėjais įvairiais aspektais dėl veiksmingo projektų kūrimo ir valdymo tiek skaitmeniniu būdu, tiek gyvai, taip pat oficialiai ar neformaliai prisidėjo prie ES projektų, programų plėtros ir organizavimo.

Giedrius Sakalauskas

Pilietinio atsparumo centro „Res Publica“ direktorius, Lietuva

Giedrius Sakalauskas 1995 m. baigė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir diplomatijos institutą. Baigęs mokslus dirbo įvairiose srityse (reklamos, pramogų, el. prekybos) generaliniu direktoriumi ir valdybos nariu. Nuo 2014 m. yra pilietis aktyvistas (elfas), koordinuojantis kibernetinio atsparumo (elfų) judėjimą, kovojantį prieš Kremliaus trolius, viešinantis priešišką propagandą ir formuojantis visuomenės atsparumą. Pilietinio atsparumo centro „Res Publica“ direktorius. Jo kompetencijos sritys: kibernetinis atsparumas, socialinis atsparumas, pilietinės visuomenės plėtra, dezinformacija, socialinė žiniasklaida. Kalba lietuviškai, angliškai ir rusiškai.

Dalia Bankauskaitė

Europos politikos analizės centro (CEPA) bendradarbė Vašingtone, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dėstytoja, Lietuva

Dalios Bankauskaitės tyrimo sritys yra strateginė komunikacija ir viešoji diplomatija siekiant užsienio politikos tikslų bei kompiuterinė lingvistika, siekiant kurti visuomenės atsparumą ir vystyti visuotinę gynybos koncepciją. Ji turi daug patirties strateginės ir integruotos komunikacijos srityje bei Europos integracijos projektų valdyme Lietuvoje, Ukrainoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Gruzijoje. Ji yra Europos Komisijos programos „T-shark“ arbitražo grupių narė. Tai kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklas visoje ES, kurio tikslas – plėtoti ir įteisinti metodologinius, organizacinius ir technologinius sprendimus, padedančius numatyti grėsmę ir skatinti įvairiapusį kibernetinio saugumo supratimą. D. Bankauskaitė turi Londono (JK) Ekonomikos mokyklos (LSE) magistro laipsnį, yra baigusi Baltijos vadybos instituto EMBA programą.

Meniu