Kaip apibūdintumėte savo organizacijos misiją ir kompetenciją žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo / kritinio mąstymo / faktų tikrinimo / kovos su dezinformacija srityse?

Fondo ir gretutinių projektų misija – skatinti gebėjimų atpažinti informaciją tobulinimą ir skatinti psichologines veiklas, taip pat su lenkiškai skelbiamos informacijos manipuliavimo procesų analize susijusią veiklą: dezinformaciją, propagandą, socialinę inžineriją ir kibernetines veiklas. Projektas aktyviai tyrinėja informacijos aplinkos manipuliacijos fenomeną, taip pat ir pažintinę sritį: Lenkijos informacijos erdvės analizė ir pripažinimas; informacinės veiklos analizė ir pripažinimas, įtraukiant psichologinę veiklą; publicistinė veikla; komunikacijos veikla kibernetinėje erdvėje.

Kokie yra pagrindiniai jūsų organizacijos sukurti šaltiniai, kuriais norėtumėte pasidalyti? (Pavyzdžiui, ataskaitos, analizės, rašiniai, edukacinė medžiaga, vaizdo klipai, vebinarai... Pasidalykite nuorodomis.)

Visas fondo publikacijas ir ataskaitas galima rasti šiame tinklalapyje: http://infoops.pl/publikacje/. Galima jomis naudotis. Taip pat norėtume pasidalyti projektu „Disinfo Digest“, kur galima rasti dabar aktualios informacijos apie nustatytas grėsmes: https://twitter.com/Disinfo_Digest.

Kokie, jūsų manymu, yra trys pagrindiniai iššūkiai kovojant su dezinformacija jūsų šalyje?

Mano nuomone, didžiausia grėsmė lenkiškai skelbiamos informacijos aplinkai yra sudėtingos manipuliacijos, kurias vykdo Rusijos Federacija ir Kinijos Liaudies Respublika. Jos skirtingos, bet abiejų veikėjų veiksmai sistemiškai griauna informacijos aplinkos saugumą. Į svarbiausius faktorius aš įtraukčiau:
• JAV ir NATO šalims pristatomas neigiamas užsienio politikos vaizdas.
• Kuriamas teigiamas įspūdis apie numatomus santykius tarp Lenkijos ir Rusijos Federacijos.
• Lenkijos gynybinių gebėjimų nuvertinimas.
• Neigiamo įspūdžio apie Ukrainą formavimas kalbant apie santykius su Lenkija.
• Neigiamo įspūdžio apie Europos Sąjungą formavimas.
• Neigiamo įspūdžio apie Europos Sąjungos šalių veiksmus, kurių jos imasi dėl Rusijos Federacijos, formavimas.
• Lenkijos valstybiškumo neigimas.
• Neigiamo įspūdžio apie Lenkiją formavimas.
• Neigiamo įspūdžio apie Lenkijos istoriją formavimas.
• Informacijos aplinkos manipuliacijos apie Lenkijos energijos sektorių ir dujų tiekimo diversifikacijos projektus.
• Kinijos keliamų grėsmių slėpimas ir dezinformacija.
• Manipuliacijos prieš visuomenės sveikatą COVID-19 grėsmių kontekste.
• Sudėtingos informacijos skleidimas ir manipuliacijos, skirtos demokratiniams procesams Lenkijoje trikdyti.

Ar galite įvardyti tris sprendimus, kuriuos įgyvendinote ar norėtumėte rekomenduoti kovojant su dezinformacija, stiprinant kritinį bendruomenės mąstymą ir kuriant visuomenės atsparumą dezinformacijai?

Patys svarbiausi veiksmai, kurie gali sustiprinti visuomenės atsparumą manipuliacijoms, – skleisti žinias apie grėsmes, kurios atsiranda dėl dezinformacijos, propagandos, dėl kurios plinta melaginga informacija, skleisti žinias apie dabartines rizikas bei platinti faktais paremtą informaciją (naudojant aktyvias ir profesionalias komunikacijos priemones).

Kokie yra trys esminiai įvykiai ar datos, kurie šiemet paskatino su dezinformacija susijusią veiklą?

2020 metai yra dar vieni manipuliacijų metai lenkiškai skelbiamos informacijos aplinkoje. Tai padaugėjusių veiksmų, susijusių su dabartiniais pasauliniais įvykiais, laikotarpis, bet yra ir nusistovėjusių, pavyzdžiui, su istorinių įvykių metinėmis susijusių veiksmų: Molotovo–Ribentropo paktas, Antrojo pasaulinio karo pradžia, Tarybų Sąjungos ataka prieš Lenkiją 1939 m. rugsėjo 17 d. ir kitos istoriniu požiūriu svarbios datos. Padaugėjo su propaganda ir dezinformacija susijusių Rusijos veiksmų, norint sustiprinti rytinį NATO sparną, manipuliacijų, kurios sekė po to, kai buvo sudaryta sutartis dėl padidinto gynybinio bendradarbiavimo tarp Lenkijos ir JAV, dezinformacijos, kuria stengiamasi paslėpti tikrąją situaciją dėl projekto „Nord Stream II“, informacijos apie Lenkijos santykius su savo sąjungininkėmis, kibernetinių atakų tinklalapiuose, melagingos informacijos publikacijų ir interviu, melagingų pareiškimų siuntinėjimų sąjungininkėms.

Kokie trys įvykiai / datos, jūsų nuomone, paskatins su dezinformacija susijusią veiklą 2020–2021 metais?

Rusijos propagandos atakos, t. y. su istorija susiję įvykiai, pavyzdžiui, 1939 m. rugsėjo 1 d., Molotovo–Ribentropo paktas ar sovietų įsiveržimas į Lenkiją 1939 m. rugsėjo 17 d. Kitos datos yra daugiausia susijusios su Lenkijos gynybinio potencialo stiprinimu – vykdant su tuo susijusius veiksmus atsiras ir manipuliacijų, pavyzdžiui, priimant sprendimus, sudarant sutartis, NATO pratybos siekiant didinti Lenkijos ir jos sąjungininkių saugumą.

Kokius paplitusius dezinformacinius pasakojimus pastebėjote žiniasklaidoje šiais metais?

Apie tai rašiau atsakydamas į klausimą apie didžiausias grėsmes lenkiškai skelbiamos informacijos aplinkoje.

Ar naudojate kokias nors faktų tikrinimo priemones? Jei taip, prašome apibūdinti arba pasidalyti nuorodomis.

Savo „Disinfo Digest“ kasdien skelbiame žinutes apie su dezinformacija susijusią veiklą, kurią aptinkame. Dabartinės informacijos galite rasti šioje nuorodoje: https://twitter.com/Disinfo_Digest. Peržiūrėkite visus įrašus. Verta perskaityti santraukas apie pasirinktas manipuliacijas.

Ar norėtumėte papasakoti apie kokius nors su dezinformacija susijusius atvejus, apie kuriuos sužinojote / pastebėjote ar kuriuos iškėlėte į viešumą?

Rusija tyčia iškraipo istorinius faktus, ypač apie Lenkiją, šaltąjį karą ir įvykius Antrojo pasaulinio karo metu – tai dezinformacijos atvejai, su kuriais nuolat kovojame. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mūsų tinklalapyje ir kartą per tris mėnesius leidžiamame žurnale „Warsaw Institute Review“.

Kurie, jūsų nuomone, žinomi jūsų šalies ar ES veikėjai šiandien atlieka didelį vaidmenį žiniasklaidos priemonių raštingumo srityje ir kodėl?

Šiuo metu nematau jokių profesionalių projektų su pakankamai dideliu potencialu šviečiant žiniasklaidos srityje.

 

KAMIL BASAJ
Lenkijos fondo INFO OPS
Įkūrėjas ir valdybos prezidentas
Disciplinuotas, tvarkingas, orientuotas į užduotis

Meniu