Jak by Pan opisał misję i doświadczenie organizacji w zakresie umiejętności korzystania z mediów/ krytycznego myślenia/ sprawdzania faktów/ przeciwdziałania dezinformacji?

Ośrodek Studiów nad Europą Wschodnią (EKES) to niezależny ośrodek analityczny, który działa od 2006 r. Skupia się na analizie międzynarodowych procesów politycznych i roli w nich Litwy. EKES realizuje zakrojone na szeroką skalę projekty krajowe i międzynarodowe, wzmacniając tradycję ośrodków analitycznych w regionie. Od momentu powstania EKES koncentruje się na przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z dezinformacją w państwach bałtyckich i krajach Partnerstwa Wschodniego. Wraz z partnerami, takimi jak National Endowment for Democracy, Komisja Europejska, Globsec, Konrad Adenauer Stiftung i inni, zrealizowaliśmy kilkanaście międzynarodowych projektów związanych z zagrożeniami informacyjnymi.

EKES opublikował liczne publikacje, w których rozszyfrowuje podstawowe metody i zasady szerzenia propagandy i dezinformacji. Ponadto, aby zidentyfikować najbardziej wrażliwe obszary społeczeństwa, EKES wielokrotnie przeprowadzał analizy ilościowe ludności Litwy. W opracowaniach analitycznych EKES-u stale poruszana jest kwestia odporności społeczeństwa litewskiego oraz wpływu rosyjskich mediów na określone grupy demograficzne, zwłaszcza mniejszość rosyjskojęzyczną. EKES współpracuje również bezpośrednio z wrażliwymi grupami społecznymi i realizuje międzynarodowe projekty, których celem jest wzmocnienie niezależnych mediów w krajach Partnerstwa Wschodniego, a także przeciwdziałanie dezinformacji oraz wspieranie weryfikacji faktów i krytycznego myślenia na Litwie.

Jakie są główne zasoby opracowane przez Pana organizację, którymi chciałby się Pan podzielić?

Mamy wieloletnie doświadczenie w analizowaniu i przeciwdziałaniu dezinformacji i propagandzie. Zrealizowaliśmy kilkanaście międzynarodowych projektów związanych z zagrożeniami informacyjnymi. Tutaj można znaleźć nasze najnowsze badania i dokumenty dotyczące tego tematu:

Jakie są, Pana zdaniem, trzy największe aktualne wyzwania związane z przeciwdziałaniem dezinformacji w Pana kraju?

Litwa zmaga się z dużym napływem dezinformacji i agresywnej propagandy ze źródeł związanych z obcymi krajami. Rozpowszechniając dezinformację, napastnicy próbują podważyć zaufanie Litwy do demokracji i instytucji państwowych, nieustannie kwestionując niezależność Litwy i prawo do istnienia. Ta dezinformacja stale się rozwija, przeprowadzana w różnych językach, skierowana do grup społecznych najbardziej narażonych na fałszywe wiadomości.

Podczas pandemii COVID-19 widzieliśmy, że dezinformacja jest bardzo skuteczna w Internecie. Byliśmy świadkami, że może to nawet stać się destrukcyjne, gromadząc ludzi, którzy są zdeterminowani, aby zakraść się do szpitali, które leczą pacjentów z COVID-19. Około 1/5 litewskiego społeczeństwa twierdzi, że nie otrzyma szczepionki na COVID-19. Są bardzo widoczni w mediach społecznościowych, aktywnie rozpowszechniając sensacyjne fake newsy i teorie spiskowe. Sowiecka nostalgia jest wynikiem pięćdziesięciu lat spędzonych pod rządami sowieckimi. Stworzyła ona poczucie przynależności do określonej, choć sztucznie stworzonej, grupy.

JUSTINAS KULYS
Analityk polityczny
Ośrodek/Centrum Studiów
Europy Wschodniej, Wilno

JUDITA AKROMIENE

Menu