Jak by Pan opisał misję i doświadczenie organizacji w zakresie umiejętności korzystania z mediów/ krytycznego myślenia/ sprawdzania faktów/ przeciwdziałania dezinformacji?

Na Facebooku kierujemy społecznością weryfikującą fakty; są to Keyboard Warriors (Wojownicy Klawiatury), która skupia się na sprawach europejskich. Ponadto z naszymi partnerami opracowaliśmy i wdrożyliśmy zajęcia dla młodszych obywateli, aby pomóc im lepiej zrozumieć, jak działa dezinformacja. Fundacja publikuje również raporty dotyczące dezinformacji podczas kampanii wyborczych w Polsce.

Jakie są główne zasoby opracowane przez Pana organizację, którymi chciałby się Pan podzielić?

Chętnie umożliwimy wybranym organizacjom i osobom indywidualnym dostęp do grupy Wojownicy Klawiatury. Fundacja mogłaby również udostępniać scenariusze zajęć z dezinformacji, a także wyniki naszych raportów na temat dezinformacji podczas kampanii wyborczych w Polsce. Prosimy o kontakt pod adresem fundacja@geremek.pl.

Jakie są, Pana zdaniem, trzy największe aktualne wyzwania związane z przeciwdziałaniem dezinformacji w Pana kraju?

  • Brak ram prawnych, które określałyby obowiązki platform internetowych.
  • Polaryzacja polityczna i społeczna, która utrudnia pokonywanie luk między ludźmi, nawet jeśli fakty są jasne.
  • Brak ram prawnych i możliwości administracyjnych dla władz do kontrolowania wydatków partii politycznych na media społecznościowe.

Czy mógłby Pan wymienić trzy rozwiązania, które zostały przez Pana wdrożone lub które chciałby Pan polecić jako wskazówki, jak przeciwdziałać dezinformacji, wzmacniać umiejętności krytycznego myślenia w społeczeństwach i budować obywatelską odporność na dezinformację?

Dezinformacja jest wyraźnie związana z polaryzacją. Dlatego promowanie faktów wymaga budowania zaufania, aby pokonać polaryzację. Można to zrobić, budując społeczność wokół inicjatywy weryfikacji faktów lub ujawniając informacje o źródłach dezinformacji, które jasno pokazują ich polityczne lub gospodarcze interesy. Historia kryjąca się za danym raportem, relacją jest często bardziej skuteczna niż dekonstrukcja fałszywych wiadomości.

Jakie są trzy najważniejsze wydarzenia lub daty, których był Pan świadkiem w tym roku, a które spowodowały nasilenie działań dezinformacyjnych?

Pandemia COVID-19 i wybory prezydenckie w Polsce.

Jakie Pana zdaniem trzy przyszłe daty/wydarzenia mogą spowodować nasilenie działań dezinformacyjnych w latach 2020-2021?

Wybory prezydenckie w USA.

Jakie są dominujące narracje dezinformacyjne, które zaobserwował Pan w przestrzeni medialnej w tym roku?

Wielu populistycznych polityków w Polsce i Europie wykorzystało pandemię COVID do podważenia zaufania do UE i obwiniania UE o krótkoterminowe korzyści polityczne.

Czy korzystał Pan z jakichś narzędzi do sprawdzania faktów? Jeśli tak, proszę je opisać lub podzielić się linkami.

Making The Truth Stick and The Myths Fade: Lessons from Cognitive Psychology

https://www.researchgate.net/publication/295478583_Making_The_Truth_Stick_and_The_Myths_Fade_Lessons_from_Cognitive_Psychology,

Botometer https://botometer.osome.iu.edu/

Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis (SOMA) https://www.disinfobservatory.org

Find a troll https://znajdztrolla.info/

Czy chciałby Pan zwrócić uwagę na jakieś przypadki dezinformacji, których był Pan świadkiem/odkrył/obalił?

Jesteśmy szczególnie dumni z raportu dotyczącego dezinformacji i propagandy na temat UE podczas pandemii. Raport dostępny jest tutaj: https://geremek.pl/index.php?id=1106

Kto, Pana zdaniem, jest najlepiej działającym podmiotem - w Pana kraju, jak również w UE - odgrywającym obecnie kluczową rolę w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów i dlaczego?

Komisarz Vera Jourova dobrze rozumie tę kwestię i wydaje się być skłonna naciskać na platformy internetowe, aby lepiej zdefiniowały zakres swej odpowiedzialności. W Polsce doceniam pracę Demagoga (demagog.org.pl) i Fundacji ePaństwo (epf.org.pl).

IGNACY NIEMCZYCKI
Prezes Zarządu
Fundacja im. Bronisława Geremka
Wspólnotowość, oparcie na wartościach, otwartość

Menu