Jak by Pan opisał misję i doświadczenie organizacji w zakresie umiejętności korzystania z mediów/ krytycznego myślenia/ sprawdzania faktów/ przeciwdziałania dezinformacji?

Naszą misją jest budowanie odporności społeczeństw demokratycznych na złośliwe działania informacyjne poprzez szkolenia i edukację oraz monitorowanie i przeciwdziałanie dezinformacji.

 

Jakie są główne zasoby opracowane przez Pana organizację, którymi chciałby się Pan podzielić?

Jesteśmy siecią działaczy obywatelskich, którzy regularnie monitorują środowisko informacyjne Litwy, koncentrując się na platformach społecznościowych i mediach internetowych. Oto nasz najnowszy raport z monitoringu: https://ibb.co/375vM0h. Jesteśmy aktywnymi członkami i często prowadzimy inicjatywy obywatelskie w celu przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym w Europie i krajach Partnerstwa Wschodniego.

 

Jakie są, Pana zdaniem, trzy największe aktualne wyzwania związane z przeciwdziałaniem dezinformacji w Pana kraju?

Obecnie największym i najpilniejszym zadaniem jest rozpoczęcie strategicznej komunikacji naszych własnych (pozytywnych) narracji, a nie skupianie się wyłącznie na obalaniu fałszywych lub złośliwych informacji. Ten ostatni ładunek jest znaczący, ale niewystarczający, aby przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Myśląc krytycznie, obywatele się kształcą, ucząc się historii swoich krajów i świata. Rozumieją dzięki temu geopolitykę, doceniają wartości demokratyczne i są dobrze wykształceni.

Czy mógłby Pan wymienić trzy rozwiązania, które zostały przez Pana wdrożone lub które chciałby Pan polecić jako wskazówki, jak przeciwdziałać dezinformacji, wzmacniać umiejętności krytycznego myślenia w społeczeństwach i budować obywatelską odporność na dezinformację?

Przeciwdziałanie dezinformacji to wielowymiarowe działanie, które obejmuje monitorowanie, identyfikację i zrozumienie problemu, upublicznianie go i podejmowanie działań. Edukacja społeczeństwa i jego segmentów odgrywa tu kluczową rolę. Od 2018 roku organizujemy szkolenia, aby szkolić wolontariuszy z całego świata w zakresie odporności cyfrowej. To szkolenie stało się wszechstronną i dynamiczną platformą do budowania potencjału, dzielenia się najlepszymi praktykami, doświadczeniem i wiedzą, aby lepiej radzić sobie z dezinformacją i propagandą Kremla. Res Publica stale monitoruje kampanie dezinformacyjne, fałszywe wiadomości i wrogą propagandę przeciwko demokracji, korzystając z najnowocześniejszych technologii i systemów analizy danych, wspierając i koordynując międzynarodowe grupy wolontariuszy zaangażowane w odporność cyfrową.

Jakie są trzy najważniejsze wydarzenia lub daty, których był Pan świadkiem w tym roku, a które spowodowały nasilenie działań dezinformacyjnych?

 • Pandemia Covid 19.
 • 75. rocznica II wojny światowej.
 • Defender 2020 – ćwiczenia wojskowe NATO, które musiały zostać odwołane z powodu epidemii Covid-19.

Jakie Pana zdaniem trzy przyszłe daty/wydarzenia mogą spowodować nasilenie działań dezinformacyjnych w latach 2020-2021?

 • Druga fala pandemii Covid-19.
 • Wybory prezydenckie w USA.
 • Wybory parlamentarne na Litwie.
 • Uruchomienie niebezpiecznej elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi i rosyjsko-białoruskie próby sprzedaży energii elektrycznej Litwie utrudniające plan synchronizacji Litwy z UE.

Jakie są dominujące narracje dezinformacyjne, które zaobserwował Pan w przestrzeni medialnej w tym roku?

Główne narracje pozostają takie same:

 • Anty-UE – „UE jako strefa upadku moralnego i gospodarczego”, „UE jest głęboko antydemokratyczna”, „UE się rozpada”.
 • Anty-NATO – „NATO, sojusz niepewności” i agresor.
 • Państwo „zawiodło”.
 • Anty-USA – „amerykański neokolonializm”.
 • Historia – „Kontrolowanie przeszłości”.
 • „Rusofobia” – „rosyjskie zagrożenie jako bezpodstawna histeria”.

Tematy dotyczące COVID-19 wspierają tylko jedną lub inną główną narrację, taką jak „porażka” kraju lub narracja skierowana przeciwko atletyce 'trans’.

Czy korzystał Pan z jakichś narzędzi do sprawdzania faktów? Jeśli tak, proszę je opisać lub podzielić się linkami.

Korzystamy z internetowego narzędzia do weryfikacji faktów opartego na rozwiązaniach sztucznej inteligencji opracowanego przez naszego partnera Debunk.eu. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://debunk.eu/

Czy chciałby Pan zwrócić uwagę na jakieś przypadki dezinformacji, których był Pan świadkiem/odkrył/obalił?

Chcemy przedstawić studium przypadku dotyczącego dezinformacji, który zostały obalony przy aktywnym zaangażowaniu naszej organizacji: https://euvsdisinfo.eu/report/german-tank-desecrated-jewish-cemetery-in-kaunas/.

Kto, Pana zdaniem, jest najlepiej działającym podmiotem - w Pana kraju, jak również w UE - odgrywającym obecnie kluczową rolę w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów i dlaczego?

Krótko mówiąc, żadna organizacja nie może odnieść sukcesu, pracując sama. Przeciwdziałanie dezinformacji i umiejętność korzystania z mediów to zaangażowanie długoterminowe, konsekwentne i kompleksowe, wymagające pracy zespołowej, gdy współpracują ze sobą zarówno instytucje państwowe, jak i niepaństwowe. Na szczęście Litwa ma dobre doświadczenia: rozwijające się sieci organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją formalną i pozaformalną; działacze społeczni. Co więcej, media głównego nurtu są bardzo aktywne w obalaniu fałszywych wiadomości; dziennikarstwo śledcze jest dynamiczne i się rozwija się; kraj dąży do tego, aby całe podejście społeczne funkcjonowało w pełni.

 

Czy są jakieś inne kwestie, które chciałby Pan poruszyć podczas tego wywiadu?

Chcielibyśmy, aby państwa członkowskie UE rozwijały długoterminową współpracę i sieci ekspertów oraz rozpoczęły pozytywne kampanie narracyjne, zamiast zajmować się tylko opisywaniem przypadków fałszywych wiadomości / fake newsów…

Wywiad z czerwca 2020 r.

GIEDRIUS SAKALAUSKAS
Dyrektor Res Publica – Centrum Odporności Obywatelskiej
szczery, zorientowany na cel, niezawodny

Menu