Quotes

George Orwell, pisarz

W języku polityki – a z pewnymi wariacjami dotyczy to wszystkich partii politycznych, od konserwatystów po anarchistów – kłamstwo ma brzmieć jak prawda, morderstwo wyglądać na godne szacunku, a wiatr sprawiać pozory solidności.

Menu