Biblioteka CyfrowaReports

Zagraniczne zagrożenia dla wyborów federalnych w USA w 2020 r

Narodowa Rada Wywiadu 


Ten dokument jest odtajnioną wersją niejawnego raportu, który Wspólnota Wywiadowcza dostarczyła Prezydentowi, wyższym urzędnikom Wydziału Wykonawczego oraz kierownictwu Kongresu i komitetom nadzoru wywiadowczego w dniu 7 stycznia 2021 r. Społeczność wywiadowcza rzadko może publicznie ujawnić pełny zakres swojej wiedzy lub konkretnych informacji, na których opiera swoje wnioski analityczne, ponieważ mogłoby to zagrozić wrażliwym źródłom i metodom oraz zagrozić zdolności wspólnoty wywiadowczej do gromadzenia krytycznych obcych danych wywiadowczych.
Przedstawione poniżej oceny analityczne są identyczne jak w wersji niejawnej, ale ten odtajniony dokument nie zawiera pełnych informacji pomocniczych i nie omawia konkretnych raportów wywiadowczych, źródeł ani metod. [see more]

Menu