Online knjižnicaReports

Strane prijetnje saveznim izborima u SAD-u 2020

Vijeće nacionalne inteligencije


Ovaj je dokument neklasificirana verzija povjerljivog izvješća koje je Obavještajna zajednica dostavila predsjedniku, visokim dužnosnicima izvršne grane i kongresnim vodstvima i odborima za nadzor obavještajnog rada 7. siječnja 2021. Obavještajna zajednica rijetko može javno otkriti puni opseg svog znanja ili konkretne informacije na kojima temelji svoje analitičke zaključke, jer bi to moglo ugroziti osjetljive izvore i metode i ugroziti sposobnost Obavještajne zajednice da prikuplja kritične strane obavještajne podatke.
Analitičke prosudbe navedene u nastavku identične su presudama u klasificiranoj verziji, ali ovaj deklasificirani dokument ne uključuje sve dodatne podatke i ne raspravlja o određenim obavještajnim izvještajima, izvorima ili metodama. [see more]

Izbornik