Jakie są główne zasoby opracowane przez Pani organizację, którymi chciałaby się Pani podzielić?

 • „Radzenie sobie z dezinformacją. Podręcznik dla dziennikarzy ”- publikacja ma na celu umożliwienie dziennikarzom identyfikowanie / skuteczne reagowanie na dezinformację w internecie oraz odbudowę zaufania; zawiera również strategie prawne i najlepsze praktyki mające na celu poprawę bezpieczeństwa cyfrowego dziennikarzy (w szczególności w zakresie ochrony dziennikarzy przed przemocą w sieci): https://panoptykon.org/dealing-disinformation.
 • „Kto (naprawdę) Cię namierzył? Facebook w polskiej kampanii wyborczej” – raport zawiera wyniki badań i rekomendacje dla decydentów i ekspertów zainteresowanych regulacją politycznego mikro-targetowania i przejrzystości kampanii wyborczych w mediach społecznościowych oraz współpracowników i aktywistów. Zmagają się z tymi samymi pytaniami: https://panoptykon.org/political-ads-report.

Jakie są, Pani zdaniem, trzy największe aktualne wyzwania związane z przeciwdziałaniem dezinformacji w Pani kraju?

 • Skrajna polaryzacja społeczeństwa;
 • polaryzacja mediów i niskie zaufanie do nich wśród społeczeństwa;
 • brak odpowiednich polityk, które regulowałyby praktyki kluczowych aktorów, takich jak platformy technologiczne, politycy itp.

Czy mogłaby Pani wymienić trzy rozwiązania, które zostały przez Pani wdrożone lub które chciałaby Pani polecić jako wskazówki, jak przeciwdziałać dezinformacji, wzmacniać umiejętności krytycznego myślenia w społeczeństwach i budować obywatelską odporność na dezinformację?

 • Seria warsztatów i podręcznik dla dziennikarzy umożliwiający skuteczniejsze przeciwdziałanie dezinformacji (opisane powyżej);
 • Popularyzacja w Polsce wtyczki „Who targets me” – narzędzia pomagającego użytkownikom śledzić reklamy polityczne na Facebooku.
 • Zbiór rekomendacji dotyczących regulacji mikro-targetowania reklamy politycznej w Internecie (w wyniku projektu badawczego skoncentrowanego na tym obszarze; sugestie zawarte są w wyżej wymienionym raporcie).

Jakie są trzy najważniejsze wydarzenia lub daty, których była Pani świadkiem w tym roku, a które spowodowały nasilenie działań dezinformacyjnych?

 • Pandemia Covid-19;
 • wybory prezydenckie;
 • trwająca reforma sądownictwa w Polsce.

Jakie Pani zdaniem trzy przyszłe daty/wydarzenia mogą spowodować nasilenie działań dezinformacyjnych w latach 2020-2021?

 • Kontynuacja pandemii;
 • wybory prezydenckie w USA;
 • w Polsce: dalsza polaryzacja polityczna społeczeństwa po ostatnich wyborach prezydenckich.

Jakie są dominujące narracje dezinformacyjne, które zaobserwowała Pani w przestrzeni medialnej w tym roku?

W Polsce, w publicznych i prywatnych mediach wspierających rząd miały miejsce oszczercze kampanie skierowane wobec opozycji politycznej, organizacji i grup społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się prawami człowieka, społeczności LGBT itp.

Czy korzystała Pani z jakichś narzędzi do sprawdzania faktów? Jeśli tak, proszę je opisać lub podzielić się linkami.

Nie angażujemy się w bezpośrednie sprawdzanie faktów; okazjonalnie używamy narzędzi OSINT zalecanych w rozdziale 1 naszego podręcznika dla dziennikarzy.

Czy chciałaby Pani zwrócić uwagę na jakieś przypadki dezinformacji, których była Pani świadkiem/odkryła/obaliła?

Jednym z zabawnych przykładów, które niedawno zostały obalone przez niezależne media, był materiał informacyjny w publicznej stacji telewizyjnej podczas kampanii prezydenckiej. Fałszywy projektant mody poparł styl ubierania się pierwszej damy (dokładniejsze wyjaśnienie tutaj: https://oko.press/duda-przegrywa-proces-wiadomosci-wymyslily-projektanta/).

Kto, Pani zdaniem, jest najlepiej działającym podmiotem - w Pani kraju, jak również w UE - odgrywającym obecnie kluczową rolę w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów i dlaczego?

Kilka organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w różnych obszarach umiejętności korzystania z mediów. 

DOROTA GŁOWACKA
Prawnik w Fundacji Panoptykon
Zaangażowana, przedsiębiorcza, dokładna

Menu