Manipulowanie źródłami: manipulacja źródłami „informacji”. Brak źródeł, albo źródła nie są jasne lub są anonimowe, albo są fałszywymi kontami w mediach społecznościowych.

Zniekształcanie faktów: celowe przeinaczanie prawdziwego faktu lub zdarzenia poprzez ukrywanie najważniejszej części lub szczegółu.

Przedstawianie wymyślonych historii jako prawdziwych faktów.
Wprowadzające w błąd opinie przedstawione jako fakty.

Wykorzystywanie fałszywych lub wymyślonych ekspertów i przedstawianie ich jako niezależnych, a ich poglądy jako wiarygodne i autorytatywne.

Cytowanie raportów nieistniejących think tanków lub ośrodków badawczych.
Przedstawianie opinii mało znaczących mediów jako renomowanych.

Manipulowanie danymi, w tym danymi statystycznymi, w celu wyciągnięcia z góry przemyślanych wniosków

Metodyczne manipulowanie ankietami lub nieprawdziwe przedstawianie wyników ankiety w celu wsparcia narracji dezinformacyjnej.

Fabrykowanie treści i obróbka zdjęć – m.in. ilustrowanie fałszywego wydarzenia lub sytuacji bądź historii starymi zdjęciami lub zdjęciami z innych miejsc niż miejsce, w którym rzekomo coś się wydarzyło, lub fałszywymi zdjęciami; edycja zdjęć.

Triki wideo: używanie starych filmów w nowym kontekście, tworzenie fałszywych filmów, deepfake.
Manipulowanie wypowiedziami lub wywiadami i przedstawianie ich części poza kontekstem.
Tworzenie fałszywych cytatów cenionych osobistości, polityków, ekspertów.

Przedstawianie w mediach narracji dezinformacyjnej jako cieszącej się poparciem szerszej części społeczeństwa.

Wykorzystanie automatycznych botów do wzmocnienia „widoczności” i wiarygodności określonej narracji w mediach społecznościowych.

Przedstawianie narracji dezinformacyjnej jako „ukrytej prawdy”.

Infiltrowanie uznanych grup w mediach społecznościowych, czatów, forach i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości lub teorii spiskowych.

Wzmacnianie skrajnych poglądów, opinii, głosów w celu wpływania na emocje odbiorców.
Podprogowa manipulacja odbiorcami poprzez skupienie się na przemocy i mnożenie jej obrazów w relacjonowanych wydarzeniach.

Wywoływanie „zarażania psychologicznego” – prezentowanie naładowanej emocjonalnie dezinformacji, aby wpłynąć na odbiorców i rozpowszechniać określone narracje.

Trolling – otwieranie fałszywych kont w mediach społecznościowych oraz tworzenie, dystrybucja, udostępnianie obraźliwych lub ironizujących wiadomości.

Korzystanie z clickbait, aby zachęcić użytkowników do kliknięcia linku prowadzącego do artykułu lub filmu przedstawiającego narrację dezinformacyjną.

Menu