Biblioteka CyfrowaOpinions

Dezinformacja dotycząca historii prowadzi do dezinformacji na temat teraźniejszości

Dalia Bankauskaite for the Atlantic Council’s DFRLab


Kluczowe jest zrozumienie tego, dlaczego pisanie historii na nowo, dokonywane przez Rosję ma groźne skutki dla dzisiejszego świata. Artykuł Władimira Putina z czerwca 2020 r. „Prawdziwe lekcje z 75. rocznicy II wojny światowej”
pokazuje, że Rosja podniosła na nowy poziom praktykowane od dawna sowieckie metody pisania na nowo dziejów II wojny światowej. Putin poparł fałszywe twierdzenie, jakoby Rosja i Armia Czerwona były jedynymi wyzwolicielami Europy i jedynymi zwycięzcami II wojny światowej. Ponadto, Kreml włączył tę ideę do konstytucji – czyniąc z niej ideologę państwową, domagając się tym samym, aby świat zaakceptował tę napisaną na nowo wizję II wojny światowej.

Artykuł został napisany dla Rady Atlantyckiej – DFRLab

[więcej]

Menu