Dezinformacja

umyślnie wprowadzające w błąd lub stronnicze informacje, zmanipulowane narracje lub fakty, propaganda. Sfabrykowane lub celowo manipulowane treści audio-wizualne. Celowo stworzone teorie spiskowe lub plotki.

Fake News

fałszywe wiadomości, często o charakterze sensacyjnym, tworzone z myślą o szerokim rozpowszechnianiu lub udostępnianiu w celu generowania przychodów, promowania lub dyskredytowania osoby publicznej, ruchu politycznego, firmy itp. Czasami niepoważne. Używane w charakterze taktyki kwestionowania lub dyskredytowania informacji, które są postrzegane jako wrogie lub niepochlebne.

Niegodziwe użycie informacji

udostępnianie prawdziwych informacji w celu dokonania szkody. Celowe publikowanie prywatnych informacji w interesie osobistym lub korporacyjnym, ale nie publicznym. Celowa zmiana treści, daty lub godziny prawdziwej treści.

Mylna informacja

fałszywe informacje rozpowszechniane bez zamiaru wprowadzenia w błąd. Niezamierzone błędy, takie jak niewłaściwe zdjęcia, podpisy, daty, statystyki, tłumaczenia lub poważne potraktowanie przekazu satyrycznego.

Post-prawda

odnosi się do lub istnieje w środowisku, w którym fakty są postrzegane jako nieistotne lub mniej istotne niż osobiste przekonania i opinie, a emocjonalne apele są wykorzystywane do wywierania wpływu na opinię publiczną.

Menu