Quotes

Daniel J. Levitin, amerykański neurobiolog i psycholog poznawczy, autor światowych bestsellerów

Krytyczne myślenie nie oznacza, że wszystko podważamy; oznacza, że staramy się odróżnić tezy stawiane na podstawie dowodów od tych bez.

Menu