Kaip apibūdintumėte savo organizacijos misiją ir kompetenciją žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo / kritinio mąstymo / faktų tikrinimo / kovos su dezinformacija srityse?

Nuo 2018 m. Suomijos žmogaus teisių fondas stebi ir vertina rinkimų kampanijas. 2018 m. analizavome kandidatų socialinės žiniasklaidos kanalus vietinių rinkimų metu dešimtyje didžiausių Lenkijos miestų, pirmiausia sutelkdami dėmesį į ksenofobinius pareiškimus, dezinformaciją ir neapykantą skleidžiančias kalbas prieš migrantus. Vėlesnių kampanijų 2019 m. metu, prieš Europos ir Lenkijos parlamento rinkimus, dėmesį skyrėme melagingoms žinioms ir dezinformacijos kampanijoms apie migraciją, pabėgėlius ir LGBT problemas, kuriomis dalijosi kandidatai. Sprendimas koncentruoti dėmesį į melagingas žinias ir dezinformaciją buvo paremtas 2018 m. vertinimu, kuris atskleidė  sunkumų tikrinant abejotiną turinį. Todėl nusprendėme daugiau veikti švietimo apie melagingas žinias ir dezinformaciją srityje. Be kitų grupių, sukūrėme grupę „Facebook“ pavadinimu „Tikros ar melagingos naujienos“ („Prawda czy fake news“), kurios tikslas yra dalytis žiniomis apie dezinformacijos reiškinį, sekti, dalytis ir paneigti melagingas žinias. Pagrindinis grupės dėmesys yra skirtas migracijos ir LGBT problemoms.

Kokie yra pagrindiniai jūsų organizacijos sukurti šaltiniai, kuriais norėtumėte pasidalyti? (Pavyzdžiui, ataskaitos, analizės, rašiniai, edukacinė medžiaga, vaizdo klipai, vebinarai... Pasidalykite nuorodomis.)

Ataskaita „Melagingos žinios ir dezinformacija rinkimų kampanijose Lenkijoje 2019 m.“ („Fake news i dezinformacja w kampaniach wyborczych w Polsce w 2019 roku“): https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/02/Fake-newsy-i-dezinformacja_final.pdf , ataskaita „Migrantai, pabėgėliai ir ksenofobija rinkimų kampanijose 2018 m. – vertinamoji ataskaita“ („Migranci, uchodźcy i ksenofobia w kampanii wyborczej 2018 – raport z monitoring“): https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/12/Raport-monitoring-mowy-nienawi%C5%9Bci-w-kampanii-wyborczej.pdf; grupė „Facebook“ „Tikros ar melagingos naujienos“ („Prawda czy fake news“): https://www.facebook.com/groups/558574684669610/.

Kokie, jūsų manymu, yra trys pagrindiniai iššūkiai kovojant su dezinformacija jūsų šalyje?

Politinė poliarizacija ir žiniasklaidos poliarizacija turi įtakos tam, kad per mažai dalijamasi nuomonėmis ir požiūriais, trūksta žinių (ypač viešuose debatuose, pavyzdžiui, apie migraciją), bendrai antiekspertai, antimokslinės tendencijos (antivakserių judėjimas).  

Ar galite įvardyti tris sprendimus, kuriuos įgyvendinote ar norėtumėte rekomenduoti kovojant su dezinformacija, stiprinant kritinį bendruomenės mąstymą ir kuriant visuomenės atsparumą dezinformacijai?

  • Švietimas, taip pat kritinio mąstymo ir faktų tikrinimo įgūdžių mokymas mokyklose. Teisinių priemonių naudojimas baudžiant skleidžiančius melagingas žinias pakartotinai.

Kokie yra trys esminiai įvykiai ar datos, kurie šįmet paskatino su dezinformacija susijusią veiklą?

  • Koronavirusas
  • Rinkimų kampanija

Kokie trys įvykiai / datos, jūsų nuomone, paskatins su dezinformacija susijusią veiklą 2020–2021 metais?

  • Vis dar koronavirusas
  • Ypač tuomet, kai bus sukurtos vakcinos.

Kokius paplitusius dezinformacinius pasakojimus pastebėjote žiniasklaidoje šiais metais?

Labai daug su koronavirusu susijusių melagingų žinių , pvz., klaidingas vertinimas „koronavirusas yra apgaulė – jokio viruso išvis nėra“, 5G technologija, platinanti koronavirusą. Su LGBT, seksualine orientacija ir lyties tapatybe susijusi dezinformacija Lenkijoje yra propagandos rezultatas; santykis tarp homoseksualumo ir pedofilijos.  

Ar naudojate kokias nors faktų tikrinimo priemones? Jei taip, prašome apibūdinti arba pasidalyti nuorodomis.

Tikriname informaciją naudodami kelis, tarp jų ir oficialius, šaltinius, remiamės ekspertų pateikiamais duomenimis ir t. t. Tikriname informacijos šaltinio patikimumą. Kai tai susiję su nuotraukomis, naudojame atvirkštinę nuotraukų paiešką.

Ar norėtumėte papasakoti apie kokius nors su dezinformacija susijusius atvejus, apie kuriuos sužinojote / pastebėjote ar kuriuos iškėlėte į viešumą?

Koronaviruso atsiradimas labai įdomus įvykis. Be absurdiškos informacijos, kad „koronavirusas yra apgaulė – jokio viruso išvis nėra“, buvo daug klaidingos informacijos, kuri parodo, kaip sunku pasitikėti net rimtais žiniasklaidos šaltiniais.  

Kurie, jūsų nuomone, žinomi jūsų šalies ar ES veikėjai šiandien atlieka didelį vaidmenį žiniasklaidos priemonių raštingumo srityje ir kodėl?

Suomija laikoma pavyzdžiu, kadangi kritinio mąstymo lavinimas jau yra įtrauktas į mokykloje dėstomus dalykus.

AGNIESZKA MIKULSKA JOLLES
Helsinkio žmogaus teisių fondo projektų vadovė, tyrinėtoja ir mokytoja
Įsitraukusi, reikli, atvira (naujoms patirtims)

Meniu