Zagraniczne zagrożenia dla wyborów federalnych w USA w 2020 r

Narodowa Rada Wywiadu  Ten dokument jest odtajnioną wersją niejawnego raportu, który Wspólnota Wywiadowcza dostarczyła Prezydentowi, wyższym urzędnikom Wydziału Wykonawczego oraz kierownictwu Kongresu i komitetom nadzoru wywiadowczego w dniu 7 stycznia 2021 r. Społeczność wywiadowcza rzadko może publicznie ujawnić pełny zakres swojej wiedzy lub konkretnych informacji, na których opiera swoje wnioski analityczne, ponieważ mogłoby to zagrozić wrażliwym źródłom i metodom oraz zagrozić zdolności wspólnoty wywiadowczej do gromadzenia krytycznych obcych danych wywiadowczych.
(więcej…)

Głosy Europy Środkowo-Wschodniej

Globsec i Ośrodek Studiów Europy Wschodniej W krajach o wyższych pozycjach w indeksach jakości demokracji respondenci są bardziej zadowoleni z obecnego systemu zarządzania niż w krajach o niższych rankingach; Jednak wyrażanie większego poparcia dla demokracji liberalnej niż autokratycznych przywódców nie koreluje z ich satysfakcją z obecnego systemu rządzenia – kraje, w których większość respondentów preferuje demokrację liberalną a nie autokrację, niekoniecznie są krajami o najwyższym stopniu zadowolenia z obecnego systemu rządzenia.
Biblioteka Cyfrowa

Media związane z Kremlem: kraje bałtyckie i Polska nie są w stanie przeciwdziałać COVID-19

DebunkEU Pandemia jest wykorzystywana do rozpowszechniania fałszywych i wprowadzających w błąd narracji w jednym celu – zdyskredytowania krajów bałtyckich i Polski oraz ich wysiłków w walce z pandemią. Według analizy Debunk UE w listopadzie głównymi celami dezinformacji stały się kwarantanna, programy szczepień, ćwiczenia NATO i ogólne zdolności Litwy, Łotwy, Estonii i Polski do radzenia sobie z wirusem …  

Defender 2020

DebunkEU.org W okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 Debunk.eu wykrył i przeanalizował 409 wzmianek o ćwiczeniach wojskowych Defender 2020 ...
Menu