AnalysesBiblioteka Cyfrowa

Badania nad oceną sytuacji geopolitycznej i percepcją zagrożeń

Ośrodek Studiów Europy Wschodniej Dezinformacja jest uważana za jedno z kluczowych wyzwań stojących przed bezpieczeństwem Europy i Litwy. W ocenie ekspertów ESDZ ds. Komunikacji strategicznej EUvsDisinfo z czerwca 2020 r. stwierdzono, że „podmioty zagraniczne i niektóre państwa trzecie, w szczególności Rosja i Chiny, zaangażowały się w ukierunkowane operacje wywierania wpływu i kampanie dezinformacyjne w UE, jej sąsiedztwie i na świecie usiłując podważyć debatę demokratyczną i zaostrzyć polaryzację społeczną … ”  
AnalysesBiblioteka Cyfrowa

Protesty na Białorusi: spostrzeżenia z perspektywy Mińska i Zachodu

Ośrodek Studiów Europy Wschodniej Autorytarny reżim Aleksandra Łukaszenki, ustanowiony w wyniku przewrotu konstytucyjnego w 1996 r., stoi obecnie w obliczu najpoważniejszego kryzysu politycznego ze wszystkich lat swojego istnienia. Po cynicznie sfałszowanych wyborach 9 sierpnia 2020 r. tłumy ludzi wyszły na ulice swoich miast, aby zaprotestować. Oficjalnie ogłoszone wyniki wyborów, w których Łukaszenko zdobył 80,1% głosów, a jego główna rywalka, Swietłana Tichanowska, otrzymała zaledwie 10,1%, radykalnie odbiegały od poglądów większości Białorusinów …
AnalysesBiblioteka Cyfrowa

Nietradycyjne zagrożenia i NATO

Ośrodek Studiów Europy Wschodniej
MICHAEL SCRIMA AND JURGIS VEDRICKAS Charakter środowiska bezpieczeństwa i nietradycyjne zagrożenia stanowią wyzwanie dla postawy NATO, ponieważ wymagają one narzędzia odpowiedzi politycznej, którego nie może stworzyć sojusz skupiony wyłącznie na zewnętrznej obronie i sile militarnej. Dlatego dla NATO wydaje się istotne poszerzenie zakresu jego mandatu i poszerzenie portfolio, aby dopasować je do różnych warstw zagrożeń nietradycyjnych … ”  
AnalysesBiblioteka Cyfrowa

Stosunki chińsko-litewskie w 2020 roku: zrzucenie masek?

Ośrodek Studiów Europy Wschodniej
KONSTANTINAS ANDRIJAUSKAS
Rok Szczura okazał się prawie tak trudny, jak poprzedni Rok Świni dla stosunków chińsko-litewskich. W niniejszym artykule podjęto zatem próbę obiektywnej aktualizacji poprzedniej oceny obecności Chin na Litwie oraz ogólnego stanu ich stosunków dwustronnych na koniec 2020 r.  
Menu