Biblioteka CyfrowaReports

Zagraniczne zagrożenia dla wyborów federalnych w USA w 2020 r

Narodowa Rada Wywiadu  Ten dokument jest odtajnioną wersją niejawnego raportu, który Wspólnota Wywiadowcza dostarczyła Prezydentowi, wyższym urzędnikom Wydziału Wykonawczego oraz kierownictwu Kongresu i komitetom nadzoru wywiadowczego w dniu 7 stycznia 2021 r. Społeczność wywiadowcza rzadko może publicznie ujawnić pełny zakres swojej wiedzy lub konkretnych informacji, na których opiera swoje wnioski analityczne, ponieważ mogłoby to zagrozić wrażliwym źródłom i metodom oraz zagrozić zdolności wspólnoty wywiadowczej do gromadzenia krytycznych obcych danych wywiadowczych. (więcej…)
Biblioteka CyfrowaReports

Głosy Europy Środkowo-Wschodniej

Globsec i Ośrodek Studiów Europy Wschodniej W krajach o wyższych pozycjach w indeksach jakości demokracji respondenci są bardziej zadowoleni z obecnego systemu zarządzania niż w krajach o niższych rankingach; Jednak wyrażanie większego poparcia dla demokracji liberalnej niż autokratycznych przywódców nie koreluje z ich satysfakcją z obecnego systemu rządzenia – kraje, w których większość respondentów preferuje demokrację liberalną a nie autokrację, niekoniecznie są krajami o najwyższym stopniu zadowolenia z obecnego systemu rządzenia.
AnalysesBiblioteka Cyfrowa

Badania nad oceną sytuacji geopolitycznej i percepcją zagrożeń

Ośrodek Studiów Europy Wschodniej Dezinformacja jest uważana za jedno z kluczowych wyzwań stojących przed bezpieczeństwem Europy i Litwy. W ocenie ekspertów ESDZ ds. Komunikacji strategicznej EUvsDisinfo z czerwca 2020 r. stwierdzono, że „podmioty zagraniczne i niektóre państwa trzecie, w szczególności Rosja i Chiny, zaangażowały się w ukierunkowane operacje wywierania wpływu i kampanie dezinformacyjne w UE, jej sąsiedztwie i na świecie usiłując podważyć debatę demokratyczną i zaostrzyć polaryzację społeczną … ”  
Biblioteka CyfrowaReports

Media związane z Kremlem: kraje bałtyckie i Polska nie są w stanie przeciwdziałać COVID-19

DebunkEU Pandemia jest wykorzystywana do rozpowszechniania fałszywych i wprowadzających w błąd narracji w jednym celu – zdyskredytowania krajów bałtyckich i Polski oraz ich wysiłków w walce z pandemią. Według analizy Debunk UE w listopadzie głównymi celami dezinformacji stały się kwarantanna, programy szczepień, ćwiczenia NATO i ogólne zdolności Litwy, Łotwy, Estonii i Polski do radzenia sobie z wirusem …  
Biblioteka CyfrowaToolkit

Kodeks ruchu internetowego

Poruszanie się w sieci może być skomplikowane. W Internecie możemy natknąć się na trolle, boty, fake newsy, fałszywych ekspertów lub autorów, deepfake’y, zmanipulowane informacje i wiele więcej. Nasz „Kodeks ruchu internetowego” zawiera 16 praktycznych rad i wskazówek, jak zachować bezpieczeństwo w sieci, doskonalić umiejętność sprawdzania faktów i krytycznego myślenia, a także jak nie dać się zwieść fałszywym informacjom. (więcej…)
AnalysesBiblioteka Cyfrowa

Protesty na Białorusi: spostrzeżenia z perspektywy Mińska i Zachodu

Ośrodek Studiów Europy Wschodniej Autorytarny reżim Aleksandra Łukaszenki, ustanowiony w wyniku przewrotu konstytucyjnego w 1996 r., stoi obecnie w obliczu najpoważniejszego kryzysu politycznego ze wszystkich lat swojego istnienia. Po cynicznie sfałszowanych wyborach 9 sierpnia 2020 r. tłumy ludzi wyszły na ulice swoich miast, aby zaprotestować. Oficjalnie ogłoszone wyniki wyborów, w których Łukaszenko zdobył 80,1% głosów, a jego główna rywalka, Swietłana Tichanowska, otrzymała zaledwie 10,1%, radykalnie odbiegały od poglądów większości Białorusinów …
AnalysesBiblioteka Cyfrowa

Nietradycyjne zagrożenia i NATO

Ośrodek Studiów Europy Wschodniej MICHAEL SCRIMA AND JURGIS VEDRICKAS Charakter środowiska bezpieczeństwa i nietradycyjne zagrożenia stanowią wyzwanie dla postawy NATO, ponieważ wymagają one narzędzia odpowiedzi politycznej, którego nie może stworzyć sojusz skupiony wyłącznie na zewnętrznej obronie i sile militarnej. Dlatego dla NATO wydaje się istotne poszerzenie zakresu jego mandatu i poszerzenie portfolio, aby dopasować je do różnych warstw zagrożeń nietradycyjnych … ”  
AnalysesBiblioteka Cyfrowa

Stosunki chińsko-litewskie w 2020 roku: zrzucenie masek?

Ośrodek Studiów Europy Wschodniej KONSTANTINAS ANDRIJAUSKAS Rok Szczura okazał się prawie tak trudny, jak poprzedni Rok Świni dla stosunków chińsko-litewskich. W niniejszym artykule podjęto zatem próbę obiektywnej aktualizacji poprzedniej oceny obecności Chin na Litwie oraz ogólnego stanu ich stosunków dwustronnych na koniec 2020 r.  
Menu