Jak by Pani opisała misję i doświadczenie organizacji w zakresie umiejętności korzystania z mediów/ krytycznego myślenia/ sprawdzania faktów/ przeciwdziałania dezinformacji?

Nasza organizacja skupia się na politycznym watchdoggingu, sprawdzaniu faktów dotyczących polityków, śledzeniu realizacji ich obietnic, działaniach edukacyjnych, seminariach i szkoleniach dla młodzieży i nauczycieli.

Jakie są główne zasoby opracowane przez Pani organizację, którymi chciałaby się Pani podzielić?

Metodyka monitorowania obietnic polityków, materiały edukacyjne (interaktywne metody dla młodzieży tworzone przez samą młodzież), platforma edukacyjna do krytycznego myślenia, umiejętności korzystania z mediów i watchdoggingu (ma powstać w 2021 r. w LT, LV, EE, RU i angielskim).

Jakie są, Pani zdaniem, trzy największe aktualne wyzwania związane z przeciwdziałaniem dezinformacji w Pani kraju?

Narzędzia i zasoby dla społeczeństwa obywatelskiego, aby budować swoją odporność i skutecznie komunikować swoje narracje, komory pogłosowe oddzielające grupy bardziej wrażliwe, dominujących wpływowych decydentów – polityków i mediów – które rozpowszechniają narracje dezinformacyjne.

Czy mogłaby Pani wymienić trzy rozwiązania, które zostały przez Pani wdrożone lub które chciałaby Pani polecić jako wskazówki, jak przeciwdziałać dezinformacji, wzmacniać umiejętności krytycznego myślenia w społeczeństwach i budować obywatelską odporność na dezinformację?

 • Szkolenia dla liderów społeczności lokalnych działających jako multiplikatory, poprawiające ich dostrzeganie narracji dezinformacyjnych i komunikowanie własnych pozytywnych narracji;
 • budowanie społeczności różnych aktorów (lokalnych liderów, dziennikarzy, ekspertów, decydentów) w celu współpracy w przeciwdziałaniu dezinformacji;
 • świadomość nauczycieli (zaangażowanych zarówno w edukację formalną, jak i nieformalną) oraz narzędzia budowania odporności młodych ludzi.

Jakie są trzy najważniejsze wydarzenia lub daty, których była Pani świadkiem w tym roku, a które spowodowały nasilenie działań dezinformacyjnych?

 • Wprowadzenie kwarantanny z powodu COVID-19 na Litwie;
 • wybory na Białorusi i masowe protesty;
 • szczyty UE w celu negocjacji wieloletnich ram finansowych (EUCO w lipcu i grudniu).

Jakie Pani zdaniem trzy przyszłe daty/wydarzenia mogą spowodować nasilenie działań dezinformacyjnych w latach 2020-2021?

 • Początek masowych szczepień;
 • głosowanie w sprawie związków partnerskich osób tej samej płci w litewskim parlamencie (rozłam w kraju);
 • każdy inny nowy kryzys zdrowotny/klimatyczny.

Jakie są dominujące narracje dezinformacyjne, które zaobserwowała Pani w przestrzeni medialnej w tym roku?

 • COVID-19 to fałsz wprowadzony w celu kontrolowania ludzi przez elity / istnieją naturalne lekarstwa, więc nie ma potrzeby szczepień / statystyki COVID-19 są fałszywe.
 • UE nie radzi sobie z kryzysem, są duże różnice między krajami, brak demokracji – dyktatura Brukseli.

Czy korzystała Pani z jakichś narzędzi do sprawdzania faktów? Jeśli tak, proszę je opisać lub podzielić się linkami.

Debunk.eu, EUvsdisinfo (East StratCom), patikrinta 15min (https://www.15min.lt/patikrinta-15min).

Czy chciałaby Pani zwrócić uwagę na jakieś przypadki dezinformacji, których była Pani świadkiem/odkryła/obaliła?

Osobiście kontaktowałem się z osobami w mojej społeczności, które kwestionują istnienie pandemii COVID-19. Rozmowy z nimi pokazały dominujący schemat myślenia – wszystko, co mówią środki masowego przekazu, jest kłamstwem, które działa na korzyść elit. Dlatego poprosiłem ich o wyjaśnienie, w jaki sposób oceniają wiarygodność źródeł informacji, i na jakiej podstawie uważają, że ich alternatywne źródła są wiarygodne. Zaowocowało to pewną nadzieją, ale pokazało szkody, jakie wywołują komory pogłosowe i wyobcowanie naszych społeczności. Sądzę, że kluczowe jest zaangażowanie i powstrzymanie się od stygmatyzowania.

Kto, Pani zdaniem, jest najlepiej działającym podmiotem - w Pani kraju, jak również w UE - odgrywającym obecnie kluczową rolę w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów i dlaczego?

Biorę udział w projekcie TechSoup Europe Media Literacy Accelerator, który moim zdaniem może okazać się pomocny dla lokalnych społeczności. DebunkEU, kierowany przez zespół litewski, jest pionierem w sprawdzaniu i opracowywaniu dogłębnych i kompleksowych analiz dotyczących lokalnych narracji dezinformacyjnych i ich rozprzestrzeniania się.

AUSRINE DIRZINSKAITE
Współkoordynatorka kampanii „Dowiedz się, zanim zagłosujesz”
Oddana, chętna do współpracy, miła

JUDITA AKROMIENE

Menu