Quotes

Arystoteles, grecki filozof

Cechą wykształconego umysłu jest umiejętność rozważenia myśli nawet bez jej akceptacji.

Menu