Jak by Pan opisał misję i doświadczenie organizacji w zakresie umiejętności korzystania z mediów/ krytycznego myślenia/ sprawdzania faktów/ przeciwdziałania dezinformacji?

New Eastern Europe to dwumiesięcznik obejmujący zagadnienia związane z Europą Środkowo-Wschodnią. Chcemy być platformą wymiany idei i informacji na temat regionu, aby pomóc szerszej publiczności zrozumieć, jak ta część świata wpisuje się w kontekst globalny. Jako organizacja medialna (NGO, non-profit) staramy się opowiadać historię naszego regionu i być jego głosem. Oznacza to zaangażowanie czytelnika w informacje zgodne z prawdą (sprawdzone pod kątem faktów), a także walkę ze stereotypami i dezinformacją / nieprawdziwą informacją o regionie.

Jakie są, Pana zdaniem, trzy największe aktualne wyzwania związane z przeciwdziałaniem dezinformacji w Pana kraju?

  • Aktywne kampanie złośliwych sił mające na celu propagowanie dezinformacji o naszym regionie.
  • Brak zrozumienia tego regionu wśród szerszej (niespecjalistycznej) publiczności.
  • Polaryzacja społeczna i / lub brak chęci do słuchania opinii innych.

Czy mógłby Pan wymienić trzy rozwiązania, które zostały przez Pana wdrożone lub które chciałby Pan polecić jako wskazówki, jak przeciwdziałać dezinformacji, wzmacniać umiejętności krytycznego myślenia w społeczeństwach i budować obywatelską odporność na dezinformację?

Czasami stwierdzamy, że relacjonowanie, opowiadanie zdarzeń jest dobrym sposobem na zaangażowanie odbiorców i przełamanie z góry przyjętych pojęć (być może również w wyniku dezinformacji). Uważamy, że proaktywne podejście (poza reagowaniem lub obalaniem już opublikowanych dezinformacji) może pomóc wyprzedzić niektóre działania dezinformacyjne. Zapewnienie różnorodności głosów/ opinii w bardzo emocjonalnych kwestiach (takich jak wojny lub konflikty) pomaga czytelnikom zrozumieć, że są to bardzo złożone kwestie i że uchwycenie szerszego obrazu jest niezbędne.

Jakie są trzy najważniejsze wydarzenia lub daty, których był Pan świadkiem w tym roku, a które spowodowały nasilenie działań dezinformacyjnych?

  • Koronawirus.
  • Wojna o Górski Karabach.
  • Kryzys białoruski

Jakie Pana zdaniem trzy przyszłe daty/wydarzenia mogą spowodować nasilenie działań dezinformacyjnych w latach 2020-2021?

  • Wybory w USA (i ich następstwa).
  • Kryzys białoruski (kontynuacja).
  • Wybory w Gruzji.

Jakie są dominujące narracje dezinformacyjne, które zaobserwował Pan w przestrzeni medialnej w tym roku?

Oczywiście narracja, że koronawirus jest fałszywy, wmyślony w celu kontroli nad nami, jest bez wątpienia największą narracją dezinformacyjną, jakiej doświadczyliśmy.

Czy korzystał Pan z jakichś narzędzi do sprawdzania faktów? Jeśli tak, proszę je opisać lub podzielić się linkami.

Nie mamy żadnych konkretnych narzędzi poza własnymi badaniami.

Kto, Pana zdaniem, jest najlepiej działającym podmiotem - w Pana kraju, jak również w UE - odgrywającym obecnie kluczową rolę w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów i dlaczego?

Niezbyt wiele. Digital Forensics Research Lab jest prawdopodobnie najlepszym aktorem do obalania dezinformacji na arenie międzynarodowej / regionalnej. Europejska Służba Działań Zewnętrznych działa dobrze, ale jej potencjał jest niewykorzystany.

ADAM REICHARDT
Redaktor naczelny Nowej Europy Wschodniej
Współpracujący, kierujący się zasadami, kierujący się misją

Menu