Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polska (lider projektu)

Centrum Stosunków Międzynarodowych to niezależny, pozarządowy ośrodek, będący wpływowym forum analizy i debaty o polityce zagranicznej, skupiające czołowych polityków, dyplomatów, urzędników państwowych, samorządowców, biznesmenów, dziennikarzy, studentów i przedstawicieli innych organizacji pozarządowych. Misją CSM jest aktywne angażowanie się w projekty związane z aktualnymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa regionalnego, do których należy wojna informacyjna, wojna hybrydowa i cyberbezpieczeństwo. Dotychczasowa działalność Centrum koncentrowała się na zagadnieniach związanych z NATO i bezpieczeństwem międzynarodowym, cyberbezpieczeństwem, różnorodnymi aspektami integracji europejskiej, stosunkami transatlantyckimi, szeroko rozumianą polityką wschodnią, migracjami, klimatem i energetyką, a także wspieraniem demokracji w regionie i na świecie.  CSM współpracuje m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska, NATO, Komisją Europejską, Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim, National Endowment for Democracy oraz licznymi regionalnymi think tankami. Od 2009 roku Centrum corocznie plasuje się w czołówce najlepszych think tanków w Europie Środkowo-Wschodniej w badaniu Uniwersytetu Pensylwanii „The Leading Public Policy Research Organizations in the World”.

Website

Stowarzyszenie Projektów Europejskich, Belgia

EPA jest politycznie niezależną organizacją non-profit skupiającą się na badaniach i rozwoju, innowacji i internacjonalizacji dobrych praktyk w projektach europejskich. Wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest cechą wyróżniającą tę sieć współpracy dedykowaną interesariuszom projektów europejskich. Członkowie są zgrupowani w 4 sektorach (sektor samorządów regionalnych i lokalnych, sektor przedsiębiorstw i przemysłu, sektor ośrodków akademickich i badawczych oraz sektor stowarzyszeń i sieci), a komunikacja z członkami jest zorganizowana w 13 grupach roboczych. EPA posiada 10-letnie doświadczenie w tworzeniu Programów Doskonalenia Zawodowego, które mają na celu umożliwienie osobom z różnych środowisk zaangażowanie się w działania związane z transferem wiedzy w Brukseli. EPA koordynuje Akcelerator Projektów Europejskich w Brukseli, gdzie organizuje sesje edukacyjne i szkoleniowe oraz praktyczne warsztaty na temat efektywności w zarządzaniu projektami europejskimi. W partnerstwie z Europejską Akademią Edukacji i Badań Społecznych, EPA ma doświadczenie we wspieraniu celów organizacji, ekspertów i osób indywidualnych za pomocą pełnego zestawu narzędzi ICT na platformie My-Europa i usług, które sprzyjają rozwojowi, efektywnemu wdrażaniu i skutecznemu rozpowszechnianiu projektów UE.

Website

INFORMO, Chorwacja

INFORMO jest organizacją non-profit działającą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, koncentrującą się w szczególności na edukacji. Główne działania ukierunkowane są na wpływ na rozwój terytorialny, biznesowy, zawodowy i osobisty. Od momentu powstania w 2004 roku, Informo zdobyło bogate doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń i warsztatów, jak również w przyczynianiu się do rozwoju i internacjonalizacji lokalnych, regionalnych i krajowych projektów, poprzez udział w europejskich i międzynarodowych partnerstwach. Stowarzyszenie promuje wartości europejskie i obywatelstwo poprzez zachęcanie ludzi do podjęcia aktywnej roli w społeczeństwie, promując wartości solidarności i tolerancji. Poprzez liczne projekty, wdrażane są różnorodne programy edukacyjne i szkoleniowe dla dorosłych i młodzieży, angażujące lokalnych, regionalnych, krajowych, europejskich i międzynarodowych interesariuszy działających na wielu polach. Adresowane są szczególnie do grup marginalizowanych, takich jak bezrobotna młodzież i matki, mniejszości kulturowe i językowe, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, a także pracownicy socjalni z sektora publicznego i prywatnego.

Website

Res Publica, Litwa


Centrum Res Publica jest organizacją non-profit zajmującą się stałym monitorowaniem kampanii dezinformacyjnych, fake newsów i wrogiej propagandy wymierzonej w demokrację, przy użyciu najnowocześniejszych technologii i systemów analizy danych, a także wsparciem i koordynacją działań międzynarodowych grup wolontariuszy (Elfów) zaangażowanych w cyfrową odporność. Res Publica opracowała program szkoleniowy The Elves’ Academy, długoterminowy projekt, w ramach którego dwa razy w roku odbywają się regularne międzynarodowe Szkoły Jesienne i Wiosenne, mające na celu szkolenie liderów w krajach europejskich z zakresu odporności cyfrowej. Akademia jest platformą wymiany międzynarodowych doświadczeń walki z propagandą Kremla. Grupą docelową The Elves’ Academy są m.in. aktywiści obywatelscy i wolontariusze, zdeterminowani, by aktywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę do budowania cyberodporności w swoich krajach.

Menu