AnalysesBiblioteka Cyfrowa

Operacje informacyjne i psychologiczne oparte na infosferze, wymierzone w relacje pomiędzy Polską a Litwą

Res Publica


Stosunki pomiędzy Polską a Litwą odgrywają ważną rolę w utrzymaniu stabilności regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, i dlatego są nieustannie poddawane próbom przez adwersarzy. Rosyjska propaganda i środki dezinformacji medialnej niestrudzenie usiłują podważyć wzajemne zaufanie społeczeństw… [czytaj więcej]

Menu