Prezes Centrum Dziennikarstwa Śledczego
Pracowity, innowacyjny, chętny do nauki

Wiedza na temat umiejętności korzystania z mediów pogarsza się z powodu…

Menu