Założyciel i Prezes Zarządu
Fundacja INFO OPS Polska
Zdyscyplinowany, uporządkowany, zorientowany na realizację zadań

Projekt aktywnie bada zjawiska manipulacji środowiskiem informacyjnym…

Menu